katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 17.12.2001
Otázka:
dobrý den, mohl byste mi,prosím napsat, co vlastně znamená tento úryvek z Písma? :Římanům 12,1-2 (EKUM) 12,1: Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. 12,2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. vždyť je psáno, že Bůh nechce oběti ani dary. jak má vypadat to, když Bohu přináším sama sebe jako oběť živou a Bohu milou. děkuji za odpověď
Odpověď:
Tento úryvek z Písma je vyjádřením základního rozdílu mezi pohými vnějšími skutky a opravdovou proměnou srdce. Jako Ježíš poukazoval na nesprávné chování svých současníků, kteří dbali na přesnou formu a skutečný smysl jim unikal, tak sv. Pavel v listu do Říma vysvětluje smysl pravé křesťanské bohoslužby: nespočívá ve vnějších obřadech a darech, ale ve vnitřní proměně člověka. Vnější úkon jsou buď výrazem této proměny nebo je to prázdné gesto.
Tato slova listu Římanům byla navíc psána v době, kdy se ještě v jeruzalémském chrámě přinášely zápalné oběti za hřích apod. Sv. Pavel píše, že tyto oběti už nejsou třeba, protože Kristova oběť byla podána jednou provždy a za všechny, a že Bůh chce, abychom žili pro něho a svěřili mu svůj život. Jinými slovy: Bůh po nás nechce peníze, ale abychom žili s Ním.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest