katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 13.3.2002
Otázka:
Za papeže Evžena IV. probehl koncil ve Florencii. Došlo na nem k vyrovnání s Jakobity. V dekretu "Decretum pro Jacobitis" stálo toto tvrzení: "(Svatá rímská církev) pevne verí,vyznává a zvestuje, že nedojde života vecného nikdo mimo církev, ani pohan, ani žid, ani neverící, ani nikdo odpadlý od jednoty; spíše propadne vecnému ohni..., jestliže se k ní ješte pred smrtí neprikne." Jde o doslovný výklad tvrzení: "Mimo církev není spásy." Tento výklad je ovšem chybný(Vat. koncil). Papež Evžen IV. však tento výklad schválil. Jak chápat tuto událost v souvislosti s papežskou neomilností? Dekuji za odpoved.
Odpověď:
Teze "Mimo církev není spása" strále platí a ani 2. vatikánský koncil ji nezrušil. Ten, kdo výslovně popírá Ježíšovo božství a vykoupení, si sám zavírá cestu ke spáse. O tom není pochyb. Co zůstává otevřeno, je to, kdo je členem církve, čili kdo je skrze Ježíšovu smrt omilostněn. Vzhledem k tomu, že se (alespoň podle typu otázky předpokládám) v teologii orientujete, předpokládám, že znáte i teologické podhoubí 2. Vatikánu. Tento problém totiž souvisí s Rahnerovou tezí o anonymních křesťanech a její implementací v koncilových dokumentech, především v Gaudium et spes 22, Lumen gentium 16 a Ad gentes 7.
Skrnuje to i KKC 1260: "Kristus zemřel za všechny, a protože poslední povolání člověka je ve skutečnosti jen jedno, totiž božské, musíme být přesvědčeni, že Duch svatý dává všem možnost, aby se přičlenili k velikonočnímu tajemství způsobem, který zná jen Bůh". Každý člověk, který hledá pravdu a plní Boží vůli tak, jak ji poznává, může být spasen, i když nepoznal Kristovo evangelium a jeho církev. Je dovoleno předpokládat, že by tyto osoby chtěly být pokřtěny, kdyby poznaly, že je nezbytný.
Tedy platí, že jediná cesta ke spáse vede skrze Ježíšovo vykoupení, ke kterému se člověk přihlašuje křtem v církvi. Pokud tuto možnost neměl a vědomě vykoupení Kristem neodmítl, můžeme doufat že i on je "tajemným způsobem" k církvi přičleněn na základě života podle svědomí, tak tak může být spasen (je tedy "anonymním křesťanem").
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest