katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 23.1.2002
Otázka:
Jak se dá odpovědět na otázku od evangelíka: "Co vám dává právo, aby vám kněz odpouštěl hříchy. Není to náhodou jen věcí Boží?"
Odpověď:
Je pravda, že odpouštět hříchy je pouze Boží záležitostí, proto se farizeové podivovali Ježíšovým slovům "Jsou ti odpuštěny hříchy..." (srv. Lk 5,20-25). Ovšem nezapomínejme na to, že tuto moc Ježíš delegoval na své nástupce: Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou." (Jan 20,21-23). Apoštolové pak odpouštěli hříchy mocí Ježíšova Ducha. A tak je tomu dodnes.
Stojí za to zde citovat i formuli, která se používá při rozhřešení:
"Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého Svatého ducha. Ať ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě pokojem.
Uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého."

Z toho je patrné, že kněz neodpouští hříchy sám ze své vlastní moci, ale ohlašuje odpuštění Boží na základě kněžské pravomoci.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest