katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 24.1.2002
Otázka:
Proč se ještě teď tak fedrují tzv. božítělové průvody s korouhvemi a triumfalistickým pochodováním po městech? Slyšel jsem, že se tím prý symbolizuje církev jako putující boží lid. Toto vysvětlení mi však přijde zcestné, protože v průvodu se nese i eucharistie, čili živý Ježíš, tak kam putovat, když je mezi námi!? Není v tom tedy spíše jen snaha zviditelnit onen boží lid? Je smutné, že např. pan biskup Duka na letošní rok takový megalomanský průvod v Hradci Králové plánuje uskutečnit aniž by se zřejmě před tím poradil s místními věřícími zda o takovou formu vůbec v současné změněné době stojí (viz. např. nesouhlasný dopis v magazínu AD 11/2001).
Odpověď:
Domnívám se, že na veřejných průvodech není nic špatného. My jsme zřejmě poznamenaní minulou dobou, kdy povinná účast na prvomájových průvodech často vzbuzovala nelibost, na druhé straně jsme si příliš zvykli na komunistickou propagandu, že náboženství je soukromou záležitostí a navenek se tedy neprojevuje. 0všem v dějinách církve měly poutě a průvody svůj nezastupitelný smysl. Ještě před 70 lety bylo běžné, že se chodilo pěší poutí z Moravy do rakouského Mariazell. Společně, slavnostně, se zpěvem, korouhvemi atd. Toto putování je skutečně obrazem toho, že i my do své "vlasti" teprve kráčíme.
Na druhé straně to je i manifestace církve, projevením se na venek. I to je v dnešní době důležité. Vždyť spousta lidí si ještě dnes myslí, že církev je pár babiček a "faláři". Spíše znají kdejakou aféru, než skutečnou tvář církve. Proč jim tedy neukázat, že jsou i mladší věřící, že církev má i mládež, že jsou to lidé rozumní a "normální"... Možná se to nezdá, ale pro mnoho lidí je velmi oslovující, když vidí někoho, kdo ví, za čím jde.
Pamatuji si na začátek Jubilejního roku v Brně, kdy padl nápad uspořádat o Vánocích slavnostní průvod městem do katedrály. Nikdo netušil, kolik lidí přijde, zda to nebude fiasko. Nebylo. Nakonec se vzdor zimě účastnilo několik tisíc lidí, že se ani do katedrály všichni nedostali. A ohlasy v médiích a od lidí byly vesměs pozitivní.
Pokud si vzpomínám na průvody Božího těla v Římě, tak byly velmi masovou událostí, které se učastnili všechny možné církevní, ale i státní organizace. Zde musíme počítat s tím, že u nás byla tato tradice přerušena, ale nemusím se bát ji obnovit. Je jistota, že to dopadne špatně? Myslím, že to se na 100% říci nedá. Proč to tedy nezkusit? I když napoprvé nepřijdou tisíce lidí, možná přijdou příště. I tradice se obnovuje pozvolna, neřku-li, když se tvoří něco nového.
V Brně se v posledních 2 letech zavádí světelný průvod do katedrály 8. prosince, na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Poprvé se ho zúčastnili desítky lidí, loni se už počítali na stovky. Uvidíme příští rok. :-)) Jsa "brňák" (alespoň momentálně :-)), neznám situaci v Hradci. Ale nepokládám to předem za ztracené.
Samozřejmě nemá smysl se takových akcí zúčastňovat "z donucení" a dávat svým postojem najevo: "Víte, já jsem to nechtěl, aby se to dělalo, ale když to poručili, tak jsem tedy přišel..." To by asi nebyl ten správný přístup. Domnívám se však, že starost o "veřejnou tvář církve" by měla ležet na srdci všech věřících. Protože i toto je jeden z prostředků, jak ukázat, že církev není "v posledním tažení", stálo by za to svého biskupa podpořit.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest