katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 20.2.2002
Otázka:
Chtěla bych se zeptat na učení církve o panenství Panny Marie. V Bibli se několikrát mluví o bratřích Ježíšových. Vím, že ve Starém zákoně je pojem rodiny chápán jako naše dnešní "široká rodina", tzn. bratry a sestrami nazývali i svoj bratrance a sestřenice. Předpokládám, že bratry a sestrami ale nazývali i své skutečné bratry a sestry(v dnešním slova smyslu). Kde je v Písmu důkaz, že např. ten člověk, který Ježíšovi řekl: "Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku..." (Mt12,47) neměl na mysli bratry v dnešním slova smyslu a že teda Ježíš žádné sourozence neměl?
Odpověď:
V hebrejštině neexistovalo označení pro širší příbuzenstvo. Bratranci a sestřenice byli běžně označováni acha nebo ´ach - bratr. Přeloženo do řečtiny adelfos. To je ovšem dvojnačné, protože ze samotného slova nepoznáme konkrétní příbuznost, zda jde o bratra či bratrance. Proto se pro označení rodného bratrství používá v evangeliích spojení s přivlastňovacím zájmenem "svůj bratr" (viz Jan 1,41).
Další pohled nám nabízí širší kontext: nikde v NZ nenajdeme označení "synové Marie". Na Golgotě odkazuje Ježíš matku Janovi, což by bylo zbytečné, kdyby měla další děti. Kromě toho už ve spisech ze 2. století nacházíme výslovně uváděné Mariino panenství. Důvod, aby žáci apoštolů hlásali něco, co nebylo pravda, přece nebyl.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest