katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 12.3.2002
Otázka:
Vážený P. Šikulo, dovolila bych se zeptat na dvě věci. 1. Jak se má katolík bránit vlivu lefebvristů ("Bratrstvo sv. Pia X.", FSSPX)? Jak má argumentovat, když rafinovaně zpochybňují Nejsvětější Svátost Oltářní a proměňování při "Novus Ordo Missae"? Jejich bludy jsou v důsledku hrozné a naplňují mně děsem. Věřím ve Svátostného Ježíše a nechci se s pomocí Boží dát zmást nebo zviklat. Díky za Vaši odpověď. - 2. Zdá se mi, že - při vší úctě ke katolickým kněžím - chybí katolíkům nějaká kvalitní liturgická výchova. Lze s tím něco dělat anebo mohl byste, prosím, doporučit nějakou kvalitní i předkoncilní literaturu na toto téma (vždyť gesta jsou stejná, stejný Svátostný Ježíš na oltáři, atd.)? Děkuji Vám za odpověď. S úctou a prosbou o Vaše kněžské požehnání Anička T.
Odpověď:
Ad 1) Bratrstvo sv. Pia X. je společenstvím, které neuznalo 2. vatikánský koncil a jeho (zvláště liturgickou) reformu. Lpí tedy na slavení bohoslužby podle misálu papeže Pia V. Jenže ani tento není ten nejpůvodnější. Vždyť ani evangelisté a sv. Pavel se neshodují na slovech proměňování, eucharistická modlitba byla v prvních staletích improvizovaná, latina nebyla určitě řečí Poslední večeře atd. I ve slavení liturgie existuje od počátku vývoj, "tridenský misál" Pia V. měl zajistá svou hodnotu, ale neznamená to, že by byl definitivní a poslední. Církvi by latinou a nesrozumitelnými obřady hrozilo, že se uzavře do neprodyšného ghetta. A to přece odporuje pravdě evangelia, že má "oslovit všechny národy" (srv. Mt 28,19). Nakonec i sebereflexe církve a jejího poslání se v průběhu doby měnila, nevidím důvod, proč by se mělo ustrnout v 16. století.
Ve zmíněném hnutí nelze nevidět jisté známky sektářství: není to nic nového, vždycky existovaly skupiny, které se považovaly za "pravověrnější" a oddělili se od církve. Bohužel...
Ad 2) Asi nejlepší by bylo prostudovat si Úvod k římskému misálu (nedávno vyšlo 4. vydání Úvodu), kde najdeme vysvětlení liturgických úkonů při bohoslužbě. Za zmínku stojí i pojednání Mons. Ladislava Simajchla Naše role při nedělní bohoslužbě, které uvádí velmi srozumitelnou a praktickou formou do nedělní liturgie. Pak bych doporučil osvědčenou "klasiku" v podání Ladislava Pokorného a kol., Obnovená liturgie, Česká katolická charita 1976 nebo zcela jednoduše Kancionál. Také můžete nahlédnout do úvodu k novým Eucharistickým modlitbám pro mše s dětmi.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest