katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 8.2.2002
Otázka:
Chtěl bych se zeptat na pojem TRVALÝ JÁHEN.Jaké má kompetence. Porovnání kompetencí vůči knězi. Co smí a co ne. Případně kde se dá studovat na trvalého jáhna (jak dlouho to trvá a co se vše musí absoluvovat než se jím stane). Za odpověď předem děkuji.
Odpověď:
Pojmem "trvalého jáhenství" se po 2. vatikánském koncilu znovu zavádí služba mužů-jáhnů, kteří nesměřují ke kněžství, ale jejich posláním je služba při liturgii, pastoraci, sociálních a charitních dílech. Takový jáhen, pokud není ženatý, je vázán celibátem, má povinnost modlit se breviář a má stejné pravomoci jako ti jáhnové, pro které je jáhenství etapa ke kněžství. Službu trvalého jáhenství však mohou přijmout i ženatí mužové (samozřejmě se souhlasem manželky). Ovšem v případě ovdovění se již nemohou znovu oženit a jsou vázáni celibátem. Jáhnové ať už "dočasní" nebo "trvalí" mohou křtít, oddávat, pohřbívat, vést bohoslužby slova a podávat Eucharistii, připravovat kandidáty křtu, biřmování, manželství apod., učit náboženství, konat výstav Nejsvětější svátosti a svátostné požehnání, nosit Eucharistii nemocným a asistovat knězi či biskupovi při mši svaté (číst evangelium, držet kalich při doxologii, pronášet určité výzvy, podávat sv. přijímání...).
Z nedostatku kněží bývají jáhnům svěřovány do péče i farnosti.
Ten, kdo projeví touhu sloužit tímto způsobem církvi a bližním, požádá (třeba prostřednictvím faráře) diecézního biskupa. Dále se většinou požaduje základní teologické vzdělání (třeba dálkové studium na teologické fakultě), duchovní přípravu pod vedením určených kněží, věk minimálně 35 a maximálně 55 let a souhlas manželky u ženatých kandidátů. Obvyklá délka přípravy je kolem pěti let. Definitivní rozhodnutí je však na biskupovi, ne každý "zájemce", ačkoli splní vnější podmínky (vzdělání), může být přijat mezi kandidáty a vysvěcen. Obvykle jsou trvalými jáhny ženatí muži; ti pak většinou vykonávají nějaké občanské zaměstnání, které živí je i rodinu.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest