katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 8.3.2002
Otázka:
Chtěl bych se zeptat proč se Marie oslovuje Matka Boží.Může mít věčný Bůh matku?
Odpověď:
Odpověď na tuto otázku najdeme v dějinách věrouky už v 5. století. Konkrétně Efezský koncil (431) řešil otázku oprávněnosti či neopravněnosti mariánského titulu "Theotokos" - Bohorodička. Nebyl to ani problém mariologie (nauky o Marii), jako spíše kristologie (nauky o Kristu). Konstantinopolský patriarcha Nestorius totiž začal ostře vystupovat proti označení "Bohorodička" a prosazoval na místo něj titul "Kristorodička", protože Maria nemůže být matkou Boha, ale jen člověka. Podtext ovšem spočíval v nedořešeném chápání Krista jako "boho-člověka". V Nestoriově chápání by Kristus musel být osobou, kde působí dva samostatné subjekty: člověk a Bůh. Domníval se totiž, že Bůh - Božské Logos - nemůže být podroben ryze lidským úkonům jako je růst, strach, oběť námaha, utrpení... To vše přísluší pouze lidské podstatě.
Zmíněný koncil po poměrně dlouhé debatě nakonec kauzu uzavřel tím, že v Kristu samozřejmě existují dvě podstaty, božská a lidská, ale jejich jednota má prioritu před rozlišováním jednotlivých přirozeností. Platí tedy, že jedinému subjektu - Kristu - lze přisuzovat charakteristiky a činnosti obou přirozeností. Tím pádem není ani možné Krista "dělit" na člověka a Boha. Maria není matkou "poloviny" Krista.
Pokud je tedy Ježíš Bůh, pak jeho matka je "Bohorodička", samozřejmě s tím, že není původkyně božství. Ale tento titul je zcela adekvátní, tak jako je možný a platný titul "Ježíšova Matka".
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest