katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 16.4.2002
Otázka:
Abychom mohli milovat druhé, musíme nejprve milovat sami sebe... Základní věc, ale zdá se mi, že vůbec ne jednoduchá. Můžete poradit, co má člověk dělat pro to, aby skutečně sám sebe miloval a přijímal? Vím, skvělé jsou např. knížky M. Quista, J. Augustyna, exercicie atd. Z vlastních zkušeností a neustálých "pádů do hlubin" jsem však přesvědčená, že člověk se sám z bahna nevytáhne. Je to tedy vše otázka modlitby a Boží milosti? Ale když v tomto směru nic nedělám, nespoléhám pak opovážlivě na Boha, že vše udělá za mne? Kde je hranice? Nedávno mě zaskočil zpovědník dotazem, co s neláskou vůči sobě dělám. Dá se vůbec něco dělat?
Odpověď:
Druhý příkaz Ježíšova "největšího přikázání" zní: "Miluj bližního jako sám sebe." Láska k sobě je tedy kritériem naší lásky vůči bližním. Tedy: jesliže nemiluji sebe, nemohu milovat druhé. Nejste sama, kdo říká, že vůči sobě cítí nelásku. Může se to stát, ale pak je třeba hledat kořeny. Proč se vlastně nemám rád? Co tím myslím, že vůči sobě cítím nelásku? Většinou se jedná o pocit rozladěnosti z neúspěchu, z neschopnosti "být dokonalým", z nějakého zklamání. Pokud se však jedná o dlouhodobý stav, je třeba jít do minulosti a hledat, z čeho tato situace pramení. Třeba se jedná o nějaké minulé psychické zranění, které podvědomě člověka stále provází. Když byl např. v dětství rodiči odmítán, někým ponižován, nepravedlivě obviňován atd. Takové zranění je třeba najít a poprosit Boha o uzdravení té konkrétní věci. Toto je záležitost, kterou musíte provést buď se svým duchovním vůdce nebo se zpovědníkem, popř. exercitátorem během duchovních cvičení.
Cesta, jak změnit svůj pohled na sebe, může být následující: vztáhnout evangelium na sebe, stát se jedním z Ježíšových učeníků, vžít se do těch událostí. Pak si uvědomit, že Ježíšova slova jsou určena MNĚ, nejen té hrstce před 2000 lety. Ježíš přišel na svět konrétně kvůli mně, aby vykoupil. Takovou hodnotu mám v Božích očích, že kvůli mé spáse a věčné radosti trpěl na kříži. Můžete přivést i Ježíšova slova z rozhovoru s Nikodémem na sebe: "Tak Bůh milovat mne, že dal svého jednorozeného syna, abych , který v něho věřím, nezahynul, ale měl život věčný..." (srv. Jan 3,16).
Proste o milost zakusit, že Vás Bůh miluje, teprve pak jsme totiž schopni milovat sebe a bližní. Bez uvědomění si Boží lásky k nám jsme bohužel schopní většinou jen sobecké "sebelásky" nebo pohrdání sama sebou.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest