katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 21.5.2002
Otázka:
Mám dotaz: Jste toho názoru, že katolická církev je jediná, která je pravou Boží organizací? Na světě je spousta náboženství i spousta křesťanských církví. Každá náboženská organizace o sobě tvrdí, že je ta pravá a že všichni ostatní se mýlí. Myslíte si, že dnešní církev se může ztotožnit se sborem, který založil Kristus? Jsem člověk, který se snaží upřímně hledat Boha. Děkuji předem za odpověď.
Odpověď:
Použil bych výrazu věroučné konstituce o církvi Lumen Gentium 2. vatikánského koncilu, který přebírá i Katechizmus katolické církve:

"Jediná Kristova církev ..." je ta, kterou "náš Spasitel po svém zmrtvýchvstání odevzdal Petrovi jako Pastýři; svěřil ji jemu a ostatním apoštolům, aby ji rozšířili a řídili ... Tato církev, ustanovená a uspořádaná na zemi jako společnost, se uskutečňuje ["subsistit in"] v katolické církvi a je řízena nástupcem sv. Petra a biskupy, kteří jsou s ním ve společenství" (KKC 816; srv. LG 8)

Žádnou křesťanskou církev, ani katolickou, není možné ztotožnit se společenstvím, které založil Ježíš. Tvoří ho jiní lidé v jiné době, v jiné situaci. Ale z prvotního společenství katolická (všeobecná) církev historicky vyrůstá. Křesťané se postupně setkávali s novými otázkami, musí řešit problémy, které v Ježíšově době nebyly. Mají k dispozici jednak principy a odkaz, pocházející přímo od Ježíše, stejně i příslib působení Ducha Svatého, zároveň mají a musí používat přirozené lidské vlohy jako je rozum. Samozřejmě kromě Boží ho působení se v ní projevuje i to lidské a s tím přichází nedostatečnost a hřích. Proto se původní křesťanství rozdělilo do více církví, proto mezi křesťany existují neshody.
Domnívám se, že cesta k překonání rozdílů a nakonec i celý smysl křesťanství je jen v jednom: znovu se učit žít víru a hledat skrze Ježíše cestu k Bohu Otci. V katolické církvi máme na tuto cestu k dispozici různé prostředky (služba církevní hierarchie, svátosti...), které nemají cíl samy v sobě, ale mají člověku na cestě k Bohu pomáhat. Nebylo by dobré zůstat u akademických debat o těchto prostředcích, spíše se máme snažit využít všeho, abychom se u Otce sešli.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest