katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 10.5.2002
Otázka:
Dobrý den, zajímal by mne Váš názor na článek, který naleznete zde: http://www.ohz.cz/Zpravy/cirkev.html
Zašlete laskavě svou odpověď na můj mail. Děkuji.
Odpověď:
Uvedený článek jsem si přečetl a dovolím si zapochybovat o autorově dobré vůli. Nesouhlasím s ním. Připadá mi docela trapné "bojovat za práva zvířat", ale nevšímat si utrpení a smrti člověka. Domnívám se, že i k přírodě je zpotřebí najít správnáý vztah, který není přehnaný ani na jednu, ani na druhou stranu. Zkusme se navrátit k původní zprávě o stvoření: I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi." (Gen 1,26). Co ale znamená "panovat"? Ve SZ je synonymum pro Boha používáno slovo Panovník. V podstatě vyjadřuje totéž, co Hospodář - Hospodin - Pán. Myslíte, že je skutečně dobrým pánem ten, kdo svůj majetek zpustoší? Bůh-Hospodin je neustále prezentován jako ten, kdo pečuje o "svůj majetek" - Izrael. A lidé mají být pány v témže smyslu: nikoliv kořistníky, kteří loupí na cizím, ale jako dobří hospodáři svěřeného stvoření.

Nechci se vyjadřovat ke všem nesmyslům tam uvedeným, omezím se pouze na konstatování manipulace s Katechizmem (pro zajímavost si zkuste najít podle uvedených odkazů citovaný text :-)). Nenajdete...
Nevím, z jakého důvodu dělal autor článku do textu Katechizmu zásadní střihy. Pro srovnání uvádím plný text:

2415 Sedmé přikázání vyžaduje respektování neporušenosti stvoření. Zvířata jakož i rostliny a neživé věci jsou přirozeně určeny k obecnému blahu minulého, současného i budoucího lidstva. Užívání minerálních, rostlinných a živočišných zdrojů vesmíru nelze oddělovat od mravních požadavků. Vláda nad neživými věcmi a nad jinými živými bytostmi, kterou dal Stvořitel člověku, není absolutní; musí být uvedena v soulad s péčí o kvalitu života bližního, včetně budoucích generací; vyžaduje náboženskou úctu k integritě (neporušenosti) stvoření.
2416 Zvířata jsou Boží tvorové. Bůh je zahrnuje svou starostlivou péčí. Chválí ho a velebí ho už jen tím, že existují. I lidé mají k nim být laskaví. Měli by si vzpomenout s jakou něžností zacházeli se zvířaty svatí, jako sv. František z Assisi nebo sv. Filip Neri.
2417 Bůh odevzdal zvířata tomu, kterého stvořil ke svému obrazu. Je tedy oprávněné používat zvířat k zajištění výživy nebo k výrobě oděvů. Mohou být ochočena, aby pomáhala člověku v jeho pracech ale také při sportování (aktivním odpočinku). Lékařské a vědecké pokusy na zvířatech, zůstávají-li v rozumných mezích, jsou mravně přijatelné, protože přispívají k léčení nebo k záchraně lidských životů.
2418 Odporuje lidské důstojnosti nechávat zvířata zbytečně trpět a bezohledně nakládat s jejich životem. Stejně tak je nedůstojné člověka utrácet pro zvířata sumy peněz, které by měly být přednostně určeny ke zmírnění lidské bídy. Zvířata je možno milovat; ale nemají být předmětem takové lásky, jaká náleží jen osobám.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest