katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 1.8.2002
Otázka:
Jak se katolická církev staví k otázce tzv. mesiánských židů? A jaký je oficiální postoj katolické církve k židovství všeobecně - myslím, zda vyšel nějaký apoštolský list, encyklika apod.?
Odpověď:
Postoj katolické církve k židovství obecně vyjadřil současný papež na mnoha místech spojením "starší bratři ve víře". Myslím, že to postihuje společné kořeny židovství a křesťanství: úctu k Bohu Stvořiteli, zvláštní Boží vyvolení, bohoslužba, zásady mravního života. Otázka mesiánských židů (uznávají Krista jako Mesiáše, ve kterém se naplňují starozákonní proroctví; Ježíše ale nechápou jako vtěleného Boha a drží se dál židovské víry a způsobu života) není v mně známých dokumentech nijak zvlášť probírána. Obě strany si uvědomují rozdíly, ale existuje mezi nimi vzájemný dialog. Ten prakticky až do minulého století neexistoval.
Příspěvky Sv. Stolce k této problematice najdete na www.vatican.cz ve vyhledávání pomocí klíčového slova v jazyce, který ovládáte. Nejsou to ale encykliky, ale spíše jen homilie či záznamy z audiencí a návštěv. Je jich tam několik.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest