katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 24.7.2002
Otázka:
Zajímalo by mě, jestli katolická morálka dovoluje manželům (třeba v rámci milostné předehry) provozovat i orální či anální sex, jestliže to těmto manželům vyhovuje. Nebo to povazuje za nepřípustné, protože to nevede přímo k plození dětí? Také by mě zajímalo, jestli katolická morálka současnosti nezakazuje i některé polohy při souloži (např. tzv. "polohu ze zadu").
Odpověď:
Snad trochu z jiné strany: morálka neslouží k tomu, aby něco přikazovala či zakazovala. Smyslem celé křesťanské morálky či etiky je především poukazovat důstojnost člověka jako Božího obrazu a tuto hodnotu chránit. Teprve v konsekvenci jsou kladena určitá objektivní pravidla, která člověka drží v odpovídajících mezích. Člověk je totiž svobodný a morální pravidla tuto svobodu neumenšují, spíše napomáhají rozvinutí svobody a osobnosti. Důsledkem porušení morálních pravidel totiž může být poškození či přerušení vztahu s Bohem, porušení či zničení vztahu s druhými, dokonce i sebezničení.
Osobně je mi "proti srsti" rozebírat intimní život manželů. Intimita vzájemného odevzdání se je určitým tajemstvím (mysterion), tak jako je tajemstvím jejich láska. Podobně jsou tajemstvím třeba svátosti (řecky mysterion. Bohužel dnešní doba ještě trpí ztrátou smyslu pro tajemství. Je to dědictví racionalizmu, který vše rozkládal na kauzální řetězce v empirické rovině, zatímco duchovní stránka byla potlačena. Jestliže společnost vulgarizuje sexualitu tím, že sejme závoj intimity a tajemství, pak se častu redukuje na pouhý smyslový počitek, součást pravidlné hygieny, výměnu genetického materiálu či prostředek zisku. A víme, jak je sexualita dnes prezentována v sekulární společnosti. Podobně je to se snahou o odstranění tajemství z dalších sfér lidského života, jako i racionalizace víry. Jestliže strhneme hloubku tajemství třeba ze svátosti křtu, tak zbude poměrně nesmyslný vnější úkon s vodou. A nakonec člověku nezbude vůbec nic, ani smysl, ani naděje.
Manželská sexualita je potvrzením pouta lásky, úcty a věrnosti - čili společenství muže a ženy - a zároveň je obdařena schopností dávat dar života. To jou základní "morální" pravidla. Každý člověk je pak obdařen darem rozumu, aby dokázal posoudit, zda neznehodocuje sexualitu tím, že jí některý z těchto aspektů upírá (zda-li nesnižuje lidskou důstojnost, neponižuje sebe a svého partnera na animální úroveň, atd.). A víc ani není potřeba pro to, aby se dokázal správně rozhodnout.

PS: Možná by bylo pro někoho jednodušší napsat: "orální sex v rámci předehry ano, anální ne, polohy dle libosti..." Ale nemyslím, že by to byl ten nejsprávnější způsob. Domnívám se, že není na škodu, když se člověk nad svým jednáním sám zamýšlí, sám volí a nese za své rozhodnutí zodpovědnost. Neměl by chtít po druhých, aby rozhodli za něj, a tak se vyhnul vlastní angažovanosti. Může samozřejmě chtít vyslechnout názor či radu druhého, ale volba zůstává na něm.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest