katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 6.6.2002
Otázka:
Jsem věřící katolík,ale jsem taky gay.Moc mě bolí že církev proti nám podepisuje petice atd.,ale co pro nás dělá pozitivního?Jak probíhá v české katolické církvi pastorace gayů,probíhá-li vůbec.Všechno je zaměřeno na rodiny a manželství,ale my taky existujeme.Proč nejsou mše svaté pro gaye společenství pro gaye...?Existuje požehnání přatelství,žehnáme zvony,pokrmy,domy,ale když se mají lidi rádi tak to si zaslouží přece mnohem víc? Byl některý svatý gay?Mají gayové svého patrona?
Odpověď:
Asi chápu, že se cítíte nešťastný nebo neuznaný, ale není důvod k zoufalství či pocitu ukřivděnosti. Podepisovaná petici nebyla zaměřena proti homosexuálům, ale proti určitému způsobu života, který není v souladu s Božími přikázáními (viz ot. č. 380). Je opravdu někdy těžké přijmout svůj život. Někdo má obtíže vyrovnat se se svým zdravotním stavem, s rodinnou situací, se svým nadáním, se svými fyzickými či psychickými dispozicemi, se svou krásou apod., podobně jako se člověk těžko vyrovnává s tím, že je jiný jak ostatní a nemůže uzavřít manželství (Mt 19,12).
Je pochopitelné, že manželství a rodina jsou jistým centrem pozornosti; jednak jsou rodiny bezesporu v převaze, jednak je pastorační péče o rodinu spojena s existencí či neexistencí církve v budoucnosti - nebudou-li rodiny, nebude ani společnost ani křesťanství. Možná, že to navozuje pocit, že by tím byly všechny pastorační aktivity vyčerpány. Ale ve farnostech přece existují další společenství a počiny. Osobně si myslím, že existence společenství a aktivit pro určité menšiny je záležitostí vůle a angažovanosti právě té menšiny. Fungující společenství se nedá založit "shora", že by příslušná církevní autorita rozhodla: "Založíme společenství pro... a teď všichni přijďte!" Jen tam, kde se lidé začnou sami scházet, kde budou chtít hlouběji prožívat víru, kde se budou snažit něco udělat pro druhé... tam se zrodí zdravé společenství, jinak se z toho stane zatrpklý klub kritiků. Iniciátorem vůbec nemusí být nějaký kněz a určitě není dobré, když je společenství na nějakém knězi "závislé". Duchovní správci se střídají, ale lidé ve farnostech zůstávají. Proto je nejlepší, když se o chod společenství starají sami členové. Kněz je může svou osobností zaštiťovat nebo se ho účastnit, ale ne řídit.
Jesliže o sobě ve farnosti víte a máte chuť se scházet ke společné modlitbě, ke vzdělávání ve víře..., tak v tom nevidím žádný problém. Jste členové farnosti a církve jako každý jiný. Ovšem je pravda, že kvůli procentualitě homosexuálně zaměřených osob vzhledem k celkovému počtu obyvatelstva jsou možnosti scházení a vytváření společenství ve farnostech stížené. Ale máme mnoho moderních komunikačních prostředků, třeba internet. :-) Proč ho nevyužít?
V životopisech světců se nepíše, že by některý z nich byl gay, podobně ani o patronovi gayů jsem nikdy neslyšel. Takže zřejmě nikoli.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest