katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 30.10.2002
Otázka:
Chvála Kristu!
Mám kratkodobou brigádu. Problém je, že o víkendu. Situaci řeším tak, že se snažím účastnit nedělní mše svaté a snažím se aktivně věnovat Bohu jiný den v týdnu, který mám celý volný. Prohřešuji se proti přikázání? Děkuji.
Odpověď:
Úplně jsem nepochopil jestli se jedná o brigádu studentky nebo krátkodobý pracovní poměr nezaměstané. Takže nastíním více pohledů.

Jsme vázáni pozitivním Božím předpisem "pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý". Z tradice známe důležitost neděle pro křesťany, kteří v době otroctví začali slavit neděli. Vyhradili ji Bohu; usilovali o navrácení se k rajské blízkosti Tvůrci a děkovali za vzkříšení, které očekávali i na sobě. Později, když se zapomělo na takovou obětavost, musel církevní předpis stanovit, že se věřící mají v neděli shromažďovat k bohoslužbě.
Všichni máme povinnost účastnit se nedělní liturgie (případně sobotní vigílie). Netýká se to jen nemocných, starých a lidí, kteří mají vážný důvod (ošetřovatelka ve službě atd.). V ostatních případech je dobré se poradit se zpovědníkem či požádat faráře o dispenz.

Další věc je porušováni odpočinku. Prohřešuje se, kdo delší dobu koná namáhavou práci (sem nepatří aktivní odpočinek studenta).

Neděle má být svátek. Je to den pro nás a pro Boha. Určité věci jsou nezbytné, proto si např. lékaři a kněží volí ještě další celý den odpočinku.

Pokud si nezaměstaný najde víkendovou práci třeba v pekárně, je to v pořádku. Dělá to ke své obživě a odpočinku má věnovat jiný den. A samozřejmě by neměl přestat chodit na bohoslužby, veškeré slavení je totiž společné.
Když si však student přivydělává na prázdniny nedělním úklidem kanceláří, je to postavené na hlavu. Získává peníze na úkor dne Páně; přichází o volno, aby měl pěknou dovolenou. To je paradox. V tomto případě nedělá dobře a vydělaných peněz by se měl vzdát ve prospěch potřebných. Křesťan má mít z neděle duchovní užitek. Omluvitelnost nejvíce záleží na důvodech brigády.

Citace Katechizmu katolické církve o nedělním klidu:
2185 V neděli a v jiných zasvěcených svátcích se věřící mají zdržovat těch prací nebo činností, které jsou na překážku bohoslužbě a radosti, jež je vlastní dnu Páně, konání milosrdných skutků a nezbytnému uvolnění mysli i těla. Potřeby rodiny nebo velká společenská užitečnost jsou oprávněnou omluvou před příkazem o nedělním klidu. Věřící však budou bdít, aby oprávněné omluvy nevytvářely zvyky škodlivé náboženství, rodinnému životu a zdraví.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest