katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

kolektiv autorů

Půst. L. P. 2022
V této drobné publikaci najdete ke každému ze čtyřiceti dnů postní doby evangelium pro daný den, zamyšlení, úryvek z encykliky papeže Františka Christus vivit a vstupní modlitbu ze mše daného dne. Zamyšlení tentokrát psali mladí lidé královéhradecké diecéze a ti, kdo se o ně starají – tedy kněží, kaplani pro mládež a zaměstnanci Diecézního centra pro život mládeže Vesmír.


Veteráni v bitvách o duše. 2. díl
To nebyly slzy radosti z odchodu do civilu, ani slzy lítosti, že se už nikdy neuvidíme. To byly slzy, které vlastně vyjádřily víc, než by dokázala vyjádřit slova. A navíc ty slzy vyprovokoval náš velitel. My jsme ho měli rádi. On to cítil a také skutečně poznal. Počítal s tím a spoléhal se na to. Zkrátka věděl a byl si tím jist, že žádný podraz z naší strany nikdy nebude, naopak – že za ním stojíme a že ho nikdy ani v těch nejsvízelnějších chvílích vojenské mašinérie neshodíme. On věděl a za tu dobu poznal, že v nás má oporu a že se může stoprocentně spolehnout.


Veteráni v bitvách o duše. Rozhovory s duchovními syny Dona Boska o jejich životních cestách v minulosti pro naši přítomnost
Svůj řeholní život bereme dosud velmi povrchně. Práce s mládeží ani profesorská katedra nebo jakákoliv jiná činnost není to nejdůležitější, co se od salesiána očekává. Podstatou řeholního života je odpověď na Boží nabídku sdílet s Pánem nebe i země vztah lásky v chudobě, čistotě a poslušnosti. Vnější náplň našeho života je prostředkem a nástrojem k uskutečnění a potvrzení vnitřního pouta s Bohem.


Slovo mají děti
Maminka se dvěma dětmi jde kolem kamenné brněnské katedrály. Vysvětluje: „Děti, vidíte? To je katedrála!“ Chlapec, syn zedníka, se znalecky podívá a s mírným opovržením namítne: „Ani omítku to nemá!“


Rozhovory přes rozbouřené vody
K výročí třiceti let od roku 1989 vyšlo několik knih rozhovorů v různých nakladatelstvích. Všechny se snaží pohledem různých osobností bilancovat uplynulých třicet let života ve svobodě a demokracii a nabízet perspektivu do budoucnosti – kam bychom se měli ubírat, abychom tyto hodnoty prohlubovali?


Korona
Krize by nám mohla zvednout sebevědomí. Dnešní den je jasné, že nás nezachraňuje vláda, ani krizový tým, nýbrž drobné úsilí mnoha zdravotních sester, maminek zavřených doma s dětmi a šijících roušky, úsilí mnoha lidí, kteří jaksi zespodu, svým vlastním nasazením suplují selhávající reprezentaci.


Česko na křižovatce
A ano, myslím, že intelektuálové naprosto děsivě selhali a selhávají. ... vybíjejí se v psaní odborných článků, které nikdo nečte, výměnou za tituly a peníze, a nepletou se do věcí veřejných, do nichž jim nic není.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář