katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Nakladatelství Paseka

Nakladatelství Paseka, založené 9. prosince 1989, se inspirovalo dílem grafika, malíře, spisovatele a mystika Josefa Váchala, který pojímal knihu jako umělecký artefakt. Podle jedné ze tří autobiografických postav Váchalova Krvavého románu bylo také nakladatelství pojmenováno. Od počátku svého vzniku se nakladatelství zaměřuje na vydávání historiografické literatury, která představuje nejvýznamnější část jeho produkce. Spolupracovníky nakladatelství jsou renomovaní čeští historici, s nimiž se během dlouholeté spolupráce podařilo realizovat celou řadu projektů. Tím nejnáročnějším zůstává ambiciózní projekt dvacetidílných Velkých dějin zemí Koruny české, který je doposud největším syntetickým počinem českých historiků. Zabývá se ale i vydáváním kvalitní české i překladové literatury a svou publikační činností pokrývá široké tematické spektrum.

Internetové stránky: http://www.paseka.cz/


Uprchlíci a zachránci. Velké příběhy českých emigrantů
Hrdinové knížky mého kolegy Luboše Kreče se po listopadu 1989 vrátili domů, aby už ve zralém věku zanechali ve ‚staré‘ zemi stopu, na kterou se hned tak nezapomene.


TYRANIE – 20 lekcí z 20. století
Vykroč z řady.
Někdo se toho musí odvážit. Dělat to co ostatní je snadné. Chovat se nebo mluvit jinak než většina ti může připadat zvláštní. Ale bez tohoto nepohodlí není svobody. Jakmile dáš příklad, kletba jménem status quo se prolomí a ostatní tě budou následovat.Temná komora
Mistrně napsaná kniha. Zvláště třetí povídka jakoby ukazovala, že zřejmě až generace vnuků hledá a touží po skutečném vyrovnání a pravdě. Ta generace, která už nemůže znát všechny souvislosti a okolnosti a zároveň se na ně vymlouvat a sebe omlouvat, která už nemůže nic změnit ani napravit, generace zraněná vlastními otci, dědy, matkami a babičkami.


Daniel Stein, překladatel
Otec Daniel mě uchvátil. Je to člověk, pro kterého je nejpodstatnějším láska k Bohu a k člověku, a podle této víry žije celý svůj život. Tato víra je mu nad veškeré předpisy. Provozuje ekumenismus v praxi. Kniha nedává návody, ale nutí přemýšlet o podstatných věcech - o tom, proč je tolik druhů náboženství? Proč je tak těžké pro žida, aby se stal křesťanem? Proč je pro své souvěrce odpadlíkem? Co jsou to zázraky? Je důležitější zachovávání pravidel nebo láska? Jak se dívat na sebevraždu?
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář