katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Láska a boj

Autor knihy: John a Stasi Eldredge
Nakladatelství: Nakladatelství Portál

Rituál svatebního obřadu se dotýká něčeho hluboko v našem srdci. Je v něm cosi vzrušujícího, mystického. Oddávající říká: „Chystáte se jeden druhému odevzdat, vzdát se nezávislosti, osamělosti a všeho ostatního. Slibujete si navzájem věčnou lásku.“ A pak dodá: „Ale než to uděláte, musíme to nazvat pravým jménem: Je to čiré bláznovství.“
Ale srdce má své důvody, o kterých rozum nemůže vědět. Jako inspirace je to krásné, jako skutečnost vzácné. A přece: Může se to podařit. A stojí to za to.“

Pokud si na začátku společného života představujete něco, jako „budeme milovat jeden druhého a budeme milovat Boha a bude to dobré“, jste teprve na povrchu.

John a Stasi jsou průvodci na cestě za hledáním smyslu manželství. Pomocí obrazů ze svého vlastního společného života (aha, tak oni také měli problémy a krize), i příběhů z literatury a filmu ukazují, co je na společném životě to podstatné. Jste na to dva. Na všechno.Všechny ty pohádky o chlapci a dívce, kteří byli vrženi do velkého dobrodružství, které je nad jejich síly, jsou obrazem života v manželství. To nám pomáhá pochopit, že je manželství těžké, a že tak velice potřebujeme modlitbu. Manželství nás stojí všechno. Láska vždycky stojí všechno. Vzpomeňte si na Ježíše na kříži. Ale láska vždycky stojí za to.

Bůh stvořil manželství, abychom jeden druhému přinášeli vášnivou radost. Populární pohled na život (i a manželství) říká, že jsme zde kvůli svému štěstí, a proto by bylo nejlepší, kdyby nás ostatní učinili šťastnými. Ale Boží pohled na věc je jiný. Staré křesťanské chápání světa je přesvědčení, že štěstí je výsledkem jiných věcí, z nichž nejdůležitější je naše vlastní svatost a tak musíme projít přeměnou. Musíme být opracováni.

Manželství je takové Boží spiknutí. Bůh nás vláká do manželství, a pak jej použije, aby nás proměnil. Naprosto nemáme v úmyslu vzdát se svého stylu života. A tak Bůh stvořil prostředí, v němž to prostě udělat musíme. Nazývá se manželstvím.

A jeho záměrem bylo také, aby manželství bylo živým obrazem jeho vztahu k církvi, k lidem. Cože, naše manželství má být okolnímu světu obrazem Božího srdce, toho jak vášnivě Bůh miluje svůj lid? Cože, nás jako manžele Bůh posílá, abychom zachránili svět?
Tohle je Boží styl. David a Goliáš, Noe a jeho archa na nekonečném moři, Jonáš, který utíká před svým posláním a před Hospodinem, Spasitel světa v náruči dospívající dívky, Petr se svým „neznám toho člověka“.
Manželství se může podařit. A stojí to za to vyhrnout si rukávy a dát se do boje s nepřítelem, ano, i se sebou samými, za lásku v našem manželství.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář