katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Až na vrchol

Autor knihy: Pablo Dominguez Prieto
Nakladatelství: Karmelitánské nakladatelství

Jestli vám název knihy připomíná jméno filmu, máte pravdu. Před časem bylo možno v našich kinech vidět filmový dokument Poslední vrchol o španělském knězi Pablo Prietovi, který tragicky zahynul v horách. Tato kniha je přepisem exercicií, které dával sestrám trapistkám těsně před svou smrtí.

Kniha se čte velmi příjemně, protože se jedná se o přepis mluveného slova. A zřejmě to bylo velmi přístupné mluvené slovo, prokládané příklady ze života a kořeněné jemným humorem. Ani nám na mysl nepřijde, že to vlastně přednášel věhlasný teolog a filosof z madridské univerzity sestrám trapistkám. To ale neznamená, že se tam píše pouze v lehkém tónu nebo o pohodlných skutečnostech.

Výjimečnost situace, odehrávající se mezi životem a jeho koncem, v níž tyto úvahy a modlitby vznikly, činí z knihy dvojí zázrak, sjednocenou krajinu nebe a země. Neboť Pablo již hovořil o milosti a smrti šifrou nebe. (z předmluvy)

Exercicie začaly tématem Objevit Boha je úchvatné. Otec Pablo pomocí příkladů ze života pomáhal dívat se na Boha novýma očima, objevit že Bůh je náš otec a my jsme jeho děti… kolikrát jsme to už slyšeli? Ale jde o to, tyto skutečnosti zažít a prožít. Jako základ a uvedení do duchovní obnovy je to výborné téma. Další přednášky se týkaly pokušení, vykoupení, sjednocení, eucharistie, společenství svatých atd. S rozechvěním jsem četla především kapitolu, nadepsanou Smrt – brána k radosti ze společenství. Otec Pablo tam doslova říká:

Žiji se sestřičkou smrtí? Neboli žiji se skutečností smrti? Nejde o to, že bychom museli každý den v jednom kuse myslet na smrt, ale je to událost, na kterou nesmíme zapomínat, zvlášť při exerciciích. … Nelněte k tomu, co je ze světa, protože čas je krátký, je krátký, velmi krátký … Pán se objeví, když to člověk nejméně čeká. Je třeba, abychom byli stále připraveni.

Také poznámky o pokoře jsou univerzální a stále aktuální, i když Otec Pablo cituje papeže Lva XIII.(1878–1903): Buď do hloubi duše přesvědčen o tom, že na světě není nic marnivějšího a směšnějšího než chtít být oceněn za nadání, které Ti ze své štědrosti propůjčil Tvůj Stvořitel.

Kniha (podobně jako Carrettova Poušť uprostřed města) může být výbornou pomůckou pro ty, kteří pro svoje pracovní nebo rodinné povinnosti nemohou odjet na klasické vícedenní exercicie.

Filmový dokument nám přiblížil Pabla Prieto ve vzpomínkách jeho přátel, a tato kniha nám pomůže seznámit se s jeho způsobem myšlení a života, s jeho prožíváním víry a kněžství.

Chci zmínit poslední povolání našeho zasvěcení, které je blízké všem. Mluvím o smrti, o milostném setkání s Ženichem ve věčném objetí. Každý máme svůj určený den a svou hodinu, kterou Otec od věčnosti zná. Ptám se tedy, zda bychom neměli tento den a tento dar očekávat se stejným nadšením, horlivostí, touhou a chvěním, s jakým očekáváme události pozemského života. Prosím Ducha Svatého, aby nás uschopnil vidět náš život pohledem, který se nám naskytne v konečný okamžik. Co bude významné v hodině smrti, je významné už teď. Co bude v té chvíli podružné, je podružné už nyní. Důležitý je pouze Kristus a láska.

Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář