katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Král, Válečník, Kouzelník, Milovník

Autor knihy: Robert Moore, Douglas Gillette
Nakladatelství: Nakladatelství Portál


Tato kniha s podtitulem: Čtyři mužské archetypy se snaží znovuobjevit, posílit a podpořit mužnost v mužích. Podle autorů analytického psychologa Roberta Moora a pastoračního poradce Douglase Gilletta je mužství utvořeno čtyřmi druhy mužských energií, které jsou všem mužům vrozené a slouží různým účelům.

V úvodu si autoři všímají faktu, že tradiční rodiny se rozpadají. I v naší republice žije velké procento dětí pouze s matkami. Dětem chybí vzory pro soužití ve vlastní rodině. Otcové jsou nepřítomni fyzicky nebo emocionálně a to způsobuje újmu dětem obou pohlaví. Mužům v současné době chybí rituál přechodu od chlapce v muže a dalším problémem je rozpad patriarchálního systému ve společnosti.

"V dnešní krizi mužnosti nepotřebujeme méně mužské síly, jak tvrdí některé feministky. Potřebujeme jí víc. Potřebujeme však zralou mužnost. Potřebujeme se naučit milovat a být milováni při zralé mužnosti. Naučit se oslavovat sílu a potenciál autentické mužnosti."

První část knihy pojednává o změně mentality chlapce k mentalitě muže. Jsou zde připomenuty důležité přechodové rituály např. u indiánských kmenů. Na obrázcích si můžeme prohlédnout archetypy zralého a nezralého mužství. O nich je pak pojednáno v druhé části knihy. U každého archetypu existuje zralé prožívání - vrchol trojúhelníku, a pak dva protipóly pokřiveného archetypu.

V každém muži jsou přítomny všechny čtyři archetypy. Tím hlavním je Král. Král je Božským dítětem v každém z nás, je ale zralý a nesobecký. Obrazem jsou již starověcí vladaři. Energie Krále je energií organizovanosti, plodivé síly a požehnání. Stínovým Králem je buď Tyran, nebo Slaboch. Muž posedlý Tyranem je přecitlivělý na jakoukoliv kritiku. Slaboch se bojí křehkosti ve vlastním nitru.

Energie Válečníka není primárně špatná. Ovšem ženy se často setkávají s energií Válečníka v její stínové podobě. Energie válečníka je přítomna v psychice všech mužů a v civilizacích, které bráníme a rozšiřujeme. Agresivita je postojem k životu, jež burcuje, aktivuje a motivuje. Dobrý Válečník je charakterizován jako někdo, kdo má odvahu a sebekázeň. Stínovými póly Válečníka je Sadista a Masochista.

Kouzelník je šaman. "Velice často se mylně domníváme, že se nějak podstatně lišíme od našich předků, neboť disponujeme obrovským množstvím znalostí a skvělou technologií. Prvopočátky našich znalostí ovšem leží v daleké minulosti. Energie Kouzelníka má vždycky dvojí podobu: je to ten, kdo ví a ten, kdo vládne mocí." Takovým prototypem kouzelníka, toho, kdo ví, byl ve Starém Zákoně prorok Nátan. Ten králi Davidovi pomohl prohlédnout. Energie Kouzelníka je energií lidského vědomí a vhledu. Stínovými Kouzelníky jsou Manipulátor a Naivní "Neviňátko".

Milovník vyjadřuje živost a vášeň. Archetyp Milovníka je pro psychiku člověka primární, protože je poznávací. Díky této funkci vnímáme barvy, tvary, zvuky, pocity. Milovník ve své plnosti vnímá věci v jejich provázanosti. Je archetypem radosti ze života, ale také zakouší bolest. Stínovými milovníky jsou Závislý a Impotentní Milovník.

U každého archetypu je napsáno, jak je možné využít jeho energie a upozorněno na to, jak se pozná nezdravá forma tohoto archetypu.

Kniha je pro člověka, který nikdy nestudoval psychologie, na první pohled složitá. Přece jen je třeba se seznámit s některými pojmy jako je archetyp, terapie, rituál apod. Kniha je spíše studijním materiálem, ale velmi hodnotným. Může patřit ke knihám, které změní život člověka. Doporučovala bych její četbu např. společně v manželském páru, dále přijde vhod všem terapeutům, ale i těm, kteří chtějí rozumět sami sobě a rozumět mužům ve svém okolí, a těm mužům, kteří chtějí pracovat na sobě.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář