katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

On a já

Autor knihy: Gabrielle Bossis
Nakladatelství: Karmelitánské nakladatelství

Gabrielle Bossis byla francouzská divadelní herečka, režisérka … a mystička. Neobvyklá kombinace, což? A proto je její dílo zvlášť oslovující, protože ukazuje, že je možné žít velmi hlubokým duchovním životem i jinde, než za zdmi kláštera. Myšlenky, které Gabrielle zachytila a které byly po její smrti 1950 vydány, se dotýkají něčeho velice hluboko v nás a probouzejí touhu po těsnějším vztahu s Bohem.

Kniha On a já je její duchovní deník. Nebo, lépe řečeno, jsou to dialogy její duše s Ježíšem. Nám nepřísluší soudit, jestli Hlas, který ve svém nitru Gabrielle slyšela, byl opravdu Kristův. Ona sama měla v této věci pochybnosti, jestli se nejedná o fantazii nebo projev pýchy. Na to jí hlas v nitru odpověděl: „Pochybuješ, že jsem to já? Dělej, jako by to byla pravda.“ Nebo: „Ale i kdyby tato slova vycházela z tvé lidské přirozenosti, nejsem to snad já, kdo ji stvořil? Všechno je třeba vztahovat ke mně.“

Nejlépe snad ke čtení této knihy pozve výběr několika myšlenek. A věřte, že bylo obtížné z této pokladnice vybrat jen pár šperků na ukázku.


Nikdy nevložíš do žádného svého setkání s někým tolik lásky a radosti, kolik lásky a radosti jsem vložil já do utrpení, které jsem podstoupil, abych vás zachránil.


Budu pro Tebe tím, čím toužíš, abych byl. Budeš-li se ke mně chovat jako k cizinci,
budu pouze soudcem. Budeš-li ke mně mít důvěru, budu tvým Spasitelem. Budeš-li žít v mé lásce, budu tvým milujícím Ženichem, Bytím tvého bytí.


Znovu Ti opakuji: žij přítomný okamžik, a to s co největší láskou.


Co máš jiného dělat zde na zemi, než mne milovat?


Pane, když jsi mluvil na kříži a tolik trpěl, jak to, že tyto minuty nezachránily všechny hříšníky? Otevřel jsem nebe všem, ale každý má svobodu volby.


Vy, moji bratři, musíte dokončit dílo spásy tím, že mě o to budete prosit a budete pro to trpět.


Milovat mne znamená mne oslavit. Nezáleží mi na to, co děláš. Ať je to zametání nebo jiná práce, která by se ti zdála významná, všechno má v mých očích stejnou hodnotu. Beru si z ní lásku, kterou do ní vložíte – jde o lásku, chápeš?


To je tak těžké se mnou mluvit? Vyprávěj mi o všem, co tě zajímá, o všem, co se děje ve tvém životě. Budu ti naslouchat s velikou radostí, s velikou pozorností… kdybys jen věděla…Mohu se ve vás narodit tolika způsoby! V tvých myšlenkách – když Ti daruji nový pohled na věci. V tvých slovech – když ti dám milost vyjádřit to, cos dosud nedokázala říct. Ve tvé lásce – vždyť tvá schopnost milovat je stále tak omezená. Kéž bych ji rozhojnil… Dovolíš, abych se zrodil z tebe? Dovolíš mi růst?Jak často ti říkám, že hodnota každé práce spočívá v tom, s jakou láskou je konána –
to je její jediná hodnota.Já se vydávám a neberu nic nazpět, protože moje láska je pro vás nepředstavitelná.
Málo věříte v sílu této lásky, která vás provází, neboť svého Boha posuzujete podle lidských měřítek. Bezmezně mi věř. Přijmi mě k sobě. Jestli tě tíží tvá ubohost, mysli na to, že mě přitahuje. Děsí-li tě chlad tvého srdce, vždycky si můžeš vzít z mé lásky. Já jsem tvůj Stvořitel a ty jsi moje malé dítě.


Je to zvláštní, že stvoření může těšit svého Boha. A přece je to tak. Má láska obrací role, aby vám nabídla nový nástroj – můžete mi darovat svou něžnou péči. Tolik potřebuji všechny vaše projevy lásky, všechny vaše projevy něžnosti. Kdo může snést žár mého ohně? … Pochop, musím otevřít své srdce, aby věděli, aby lépe poznali tohoto neznámého a tolik blízkého přítele, tolik blízkého! Kdybyste jen tušili! Mé malé děti…


Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář