katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Tichá srdce – kláštery a jejich lidé

Autor knihy: Alena Ježková
Nakladatelství: Nakladatelství Práh

Tři roky vznikala tato krásná a velmi podařená „Encyklopedie klášterů České republiky“. Autorka navštívila všechna místa, hovořila s těmi, kteří zde žijí nebo se o budovy starají. Čtivě popisuje historii řádů, jejich vývoj na území ČR i to, jak se v držení budov střídaly.

Skutečnou perlou jsou pak rozhovory s těmi, kteří se navzdory moderní uspěchané době a všem jejím průvodním znakům, rozhodli žít jaksi „postaru“, v řádu a odevzdání se. Čtenář nahlíží „za oponu běžného světa“, může se inspirovat k návštěvě některého z klášterů, dozvědět se o historii i současnosti, o tom, čím se jednotlivé řády od sebe liší a získat podněty k zamyšlení se nad jejich místem ve společnosti, úlohou i budoucností. Součástí je množství krásných černobílých fotografií.

Kniha mě naprosto nadchla a autorka, kupodivu nevěřící, si zaslouží za svoji dlouholetou práci, nestrannost, citlivost a schopnost naslouchat, obrovský obdiv a poděkování. Musí být velká radost dostat tuto knihu jako dárek od blízkého člověka!


„Každý je součástí světa, a když se rozhodne žít pozitivně, tak i v tom dílečku, který představuje, mění svět k dobrému. Vždy to něco stojí – práci, čas, zřeknutí se rodiny … Vnímám to jako zřeknutí se soukromého dobra pro dobro obecné.“
(P. Michal František Pometlo, františkán)„Pracuji lidově řečeno v pasťáku, na oddělení pro drogově ohrožené kluky. Je to obtížné, protože moc nejsou výsledky a ani je možná nikdy neuvidím. Ze začátku jsem pro každého, kdo se nikdy se sestrami nesetkal, naprostý exot. Díky tomu si ale tihle kluci přese mne snadno můžou řešit některé životní otázky.“
(S. Mgr. Ivana Pintířová, boromejka)

Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář