katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Život mezi Jungem a Freudem

Autor knihy: Sabine Richebächer
Nakladatelství: Nakladatelství Portál

V kufru ve sklepě bývalého Psychologického institutu v Ženevě byla objevena korespondence mezi S.Spielreinovou (1885 - 1942), C.G.Jungem a S.Freudem. Kufr obsahoval též Sabinin deník z let 1909-1912.

Jak zmiňuje autorka knihy Sabine Richebächer, klinická psycholožka a psychoterapeutka z Curychu, když přednášela v roce 1999 o této trojici, netušila, že stojí na počátku šestiletého bádání po stopách pohnutého a neklidného života psychiatričky Sabiny Spielreinové - Scheftelové.

Sabina je dcerou bohatého židovského obchodníka z Rostova na Donu. Otec dopřál všem dětem univerzitní vzdělání, byl ovšem velmi přísný až despotický, což se projevilo na Sabinině psychice. Matka Eva se narodila v rabínské rodině a jako jedna z prvních žen v carské říši studovala na univerzitě. Na přelomu 19. a 20. století se z USA začala rozmáhat "vlna hysterie" u žen. Také Sabina trpí velkou psychickou nerovnováhou, přicházejí neshody s matkou a projevují se u ní záchvaty vzteku. Eva Spielreinová odváží dceru na západ, aby se léčila. Sabina je v roce 1904 hospitalizována v curyšském sanatoriu Burghözli s hysterií a podezřením na paranoiu. Ředitelem ústavu je profesor Eugen Bleuler, který se zabýval Freudovým pojetím duševních chorob a nadchl se pro psychoanalýzu. Dalším lékařem, pracujícím v sanatoriu, je mladý C.G.Jung. Sabina splňovala všechny předpoklady, aby na ní mohl vyzkoušet Freudovu metodu - např. výklad snů či metodu volných asociací. Postupně se mladá a chytrá Sabina s Jungem intimně sblíží. Jung je ale ženatý a jeho žena je v té době těhotná. Vztah zamilovanosti či obdivu se táhne celým Sabininým životem. I když odchází z Curychu jako by měla Junga stále s sebou. A tento nenaplněný vztah je zřejmě i hlavním důvodem rozpadu Sabinina pozdějšího manželstvím s Paulem Scheftelem.

Po vyléčení začíná Sabina studovat v Curychu medicínu. Je sice nervově labilní a jen těžko se odpoutává od rodiny, vyniká ovšem nadáním a pílí.
Celá kniha je vyváženým svědectvím Sabinina života i její kariéry. Zároveň nám připomene pohnuté události 20.století - příšernou 1.světovou válku a její dopad na obyvatelstvo Evropy, politický převrat v Rusku v roce 1917, vzmáhající se antisemitismus, nástup Hitlera k moci a vypuknutí 2.světové války.

Také nám autorka odkrývá složitý vztah mezi dvěma významnými muži - Freudem a Jungem - od přátelství a spolupráce až k jeho rozpadu, ba nenávisti.
Na životě Sabiny Spielreinové můžeme sledovat strastiplnou pouť vzdělané mladé ženy, která ale nezvládá roli manželky a matky. Často se stěhuje - bydlí v Curychu, Ženevě či Berlíně, živoří. Ve své odborné činnosti se zabývá na základě vlastních vzpomínek z dětství problémem dětských fobií a úzkostí. "Specifickými oblastmi vědění, v nichž měly ženy rozhodující vliv, byly psychoanalytická pedagogika, význam vztahu matky a dítěte, praktické rozvíjení a teoretická úvaha o léčebných metodách u dětí, stejně jako využití psychoanalýzy ve školkách a školách." (str. 169). V letech 1912-1914 vyšlo Sabině několik příspěvků v psychoanalytických časopisech - např. Mateřská láska, Zvířecí symbolika a fobie u jednoho chlapce či Dva menstruační sny. Jsou to její nejplodnější léta. Manželé Scheftelovi žili dlouho odděleně, ale nikdy se nerozvedli. V roce 1924 se Sabina vrací zpět do Ruska. Společné soužití s manželem ale není jednoduché.

V roce 1925 byl v Rusku zrušen Státní institut pro psychoanalýzu. Velmi mě překvapil Jungův postoj ve 30.letech, kdy se choval prospěchářsky a chtěl se zavděčit tehdejšímu režimu. Pořádal antisemitské přednášky a i přesto tvrdil: "Nejsem ani v nejmenším nepřítelem Židů, byť jsem odpůrcem Freuda." (str. 247)
Sabinin život končí tragicky. Sabinini bratři jsou popraveni, manžel umírá na infarkt. Sabina s dcerami jsou roku 1942 zastřeleny blízko Rostova komandem SS.

Kniha obsahuje fotografie, životopisné údaje a bohatý poznámkový aparát. Jistě ji uvítají všichni psychologové, psychiatři a studenti těchto oborů. Lze ji ale doporučit i všem čtenářů, kteří se zajímají o psychologii, dějiny 20.století či o zajímavé lidské osudy. V roce 2011 byl podle knihy natočen film Nebezpečná metoda, který byl na počátku roku 2012 uveden do českých kin.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář