katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Proměna farnosti

Autor knihy: James Mallon
Nakladatelství: Karmelitánské nakladatelství

Kniha má podtitul: Z udržovacího režimu k misijnímu zápalu.

Mniši v poměrně přísném trapistickém klášteře v Sept-Fons ve Francii slavili významné výročí založení řádu, přijela i francouzská televize, aby naučila o klášteře a jeho životě dokument. Filmaři byli velmi přátelští a velmi pozitivní a vymysleli v dobré víře scénář, ve kterém se divákovi ukáže, co za všechna ta staletí řád dal evropské kultuře na poli lesnictví, jaké inovace vymysleli mniši v polnohospodářství, jak se řád postaral o rozvoj malířství, hudby a vzdělanosti obecně. Mniši se však proti tomuto dobře míněnému plánu vzbouřili. Podle jejich názoru by se takový dokument míjel s podstatou řádu, kterou je vztah k Bohu, modlitba, cesta k Bohu, sjednocení s ním, mystika. A že krom toho se jim ještě celé ty roky dařilo v lesnictví, zemědělství a umění je již jakási přidaná hodnota, která vychází jako vítaný, ale stále jen vedlejší efekt jejich základního nastavení.

Situace se dost podobá řadě našich farností: pořádáme poutě a výlety, plesy, ministrantské turnaje, tábory a farní odpoledne, ale nemíjíme se se základním nastavením a smyslem existence farního společenství?

Kanadský kněz James Mallon píše v knize Proměna farnosti o procesech, které směřovaly k přetvoření farnosti tak, aby se její členové cítili přijati tímto konkrétním společenstvím, aby na sobě začali pracovat, aby cítili odpovědnost za tuto farnost a podíleli se na jejích misijních a dalších aktivitách. V začátcích bylo potřeba stanovit si vizi – cíl, ke kterému směřujeme, a způsoby, jak toho dosáhnout. Také bylo potřeba definovat, co se od členů farnosti očekává, a co se jim nabízí. Vize farnosti jako rodiny zahrnovala zapojení všech členů, včetně starých a nemocných, kteří již nemohli docházet na pravidelné bohoslužby. Také příprava na svátosti byla vedena s důrazem na zapojení do této konkrétní farnosti.

Kniha je napsána svižným jazykem a dobře se čte, rozhodnout se ke změně (a vytrvat) je však obtížné, protože naše ego se změnám brání. Ze začátku je samozřejmě možné knihu proletět a vyzobat z ní pár atraktivních rad, ale bez pochopení a přijetí celého systému není možné očekávat skutečnou a trvalou proměnu farního společenství. Na začátku je dobré položit si otázku, k čemu nás přesně Ježíš povolal, a jak na toto volání chceme odpovědět. Proměna farnosti není ani tak otázkou kvalitního managementu, jako spíš otázkou proměny srdcí. U pozorného a vnímavého čtenáře pak kniha vyvolá řadu otázek: Kde jsem ve farnosti já? Co od ní očekávám? Co nabízím?

Stojíme na zastávce a přijíždí autobus, podle čeho se rozhodneme, jestli do toho autobusu nastoupíme? Podle toho, co má napsáno vpředu nahoře jako cílovou stanici. Jakou cílovou stanici nabízíme svému okolí?

Kerygma – hlásání evangelia: Preevangelizace: otevření se - vztah, přináležitost (někam patřím), pozvání, modlitba, svědectví života. Evangelizace: obrácení – hlásání, setkání, osobní vztah. Učednictví: dozrávání – katecheze, svátosti, vybavení, obnova Apoštolát: služba. Výstupem je evangelizace.

Nejdůležitější je víkend, pohostinnost, (uvítací výbor) liturgie (aby se nevěřící necítili mimo, protože tomu nerozumějí), 3P – pohostinnost, písně, promluva… Cíleně z farníků budovat společenství: jmenovky, modlitební společenství při mši (teď se chvíli modlete za svého souseda…) Formace malých společenství. Pečovat o ty, kteří mají vliv.

Co nabízíme druhým? Možnost někam patřit. Místo, kde můžou zažít proměnu. Místo, kde si vás druzí váží, kde máte příležitost dát dispozici svoje obdarování ve službě Bohu a druhým. Místo, kde vás budou mít rádi a podporovat vás na vaší duchovní cestě. Místo, kde budou naslouchat vašim potřebám a reagovat na ně. Místo, kde budou doceňovat vaše finanční příspěvky a vložíme je do budování Božího království (Boží království je mezi vámi) nabízíme dynamickou a povznášející liturgii.

A co od nich očekáváme? Že se budou účastnit bohoslužeb, že budou pracovat na svém osobním růstu, (např. se jednou za rok účastní nějakého formačního programu) Sloužit – ( aspoň jednou za rok se zapojit do nějaké služby – podle svých možností a obdarování. Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit atd. Každý má co nabídnout. Navazovat vztahy – církev je společenství věřících. Všichni máme za úkol budovat společenství. Dávat – očekáváme, že se každý bude podílet i na finančních potřebách farnosti a dalších projektech. Dávat z vděčnosti Bohu. A s radostným srdcem.


Výraznou přidanou hodnotou knihy je množství praktických rad i metodických postupů včetně víceletých zkušeností a popisu opouštění toho, co se ukázalo jako slepá ulička. Některé věci nejsou snadno přenosné do našeho prostředí, třeba z finančních důvodů – v Kanadě jsou ve velkých farnostech laičtí zaměstnanci a pastorační asistenti, u nás je mnoho aktivit závislých na dobrovolnících a jejich volném čase a silách. Přesto se rozhodně nedá říct, že úspěch pastorace je přímo závislý na penězích, jak ostatně dodává sv. Jan Pavel II. V knize Dar a tajemství: „Opravdové tajemství ryzích pastoračních úspěchů nespočívá v hmotných prostředcích, tím méně v nákladných prostředcích. Trvalé plody pastoračního úsilí vycházejí ze svatosti kněze. To je základ.“Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář