katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Smysl manželství

Autor knihy: Timothy Keller
Nakladatelství: nakladatelství Biblion

Proč je manželství tak těžké? Vyplatí se investovat tolik sil do vztahu s partnerem? A je potřeba se vázat na celý život? Kniha Smysl manželství může výrazně pomoci s odpovědí na tyto a další otázky o manželství.

Presbyteriánský pastor Timothy Keller vycházel při psaní knihy ze tří základních zdrojů: Jedním je jeho vlastní život 36 let v manželství, (a jeho žena Kathy do knihy přispěla několika kapitolami), druhým zdrojem je jeho dlouholeté pastorační působení v početném církevním společenství v centru New Yorku, a nejdůležitějším pramenem je biblické učení o manželství. Výsledkem je solidní a fundovaný pohled na podstatu a smysl manželství i na roli muže a ženy v něm. Kniha není povrchní psychologickou příručkou o tom, jak přinutit druhého, aby se choval podle našich představ. Nezakrývá, že manželství je náročné a že pokud opravdu myslíme svatební slib vážně, nutně to znamená proměnu naší osobnosti směrem k nesobeckosti.

Struktura knihy vychází z několika základních biblických textů o manželství, nejdřív jsme vedeni k porozumění záměru, jaký má s manželstvím Bůh a k tomu, že manželství je obrazem vztahu Krista a církve. Jedna kapitola se zabývá rozdílem mezi pocity lásky a skutky lásky (to opravdu nemusí jít ruku v ruce) a osvětlí vliv trvalého smluvního závazku na vztah mezi manželi.

Někdy člověku manželství připadá jako nerozluštitelná hádanka, jako bludiště, ve kterém se ztratil. A přece mezi lidmi neexistuje úžasnější a důležitější vztah než manželství. … Manželství je vedle našeho vztahu k Bohu tím nejhlubším vztahem, jaký může existovat. Poznávat a milovat svého partnera je podobné jako poznávat Boha – je to obtížné a bolestné, naplňující a nádherné.

V současné krizi manželství se zdá být jednodušší, aby spolu dva lidé žili „na hromádce“ – totiž bez vzájemného smluvního vztahu. Kniha Smysl manželství přesto uvádí a dokládá výzkumnými daty mnoho výhod manželství (a překvapivě začíná výhodami ekonomickými).

Keller se pro větší pochopení instituce manželství se zabývá dějinami manželství a cituje trefný postřeh právního teoretika Johna Witteho: Dřívější ideál manželství jako stálého smluvního vztahu uzavřeného za účelem vzájemné lásky, plození potomků a ochrany pomalu ustupuje nové realitě manželství coby dočasného sexuálního kontraktu s cílem uspokojit zainteresované strany. Hodně zkráceně řečeno – dříve šlo v manželství o nás, teď jde o mě. Zkrátka, dříve lidé vstupovali do manželství s tím, že na sebe berou závazek (tvořit rodinu, vychovávat děti…) a dnes hledají především svoje vlastní uspokojení, ke kterému má posloužit můj partner. Zřetelně je tento rozdíl vidět ve způsobu, jak probíhá svatební obřad tzv. civilní: Já si tě beru…, a při obřadu církevním: Já odevzdávám se tobě.

Některé myšlenky v knize pro mě byly osvobozující. Např. tvrzení, že žádní dva lidé se k sobě nehodí, tedy, že si vždycky vezmeme „toho nesprávného“. Veřejné mínění a romantické filmy nás masírují v tom smyslu, že je potřeba najít toho pravého/tu pravou, který na nás někde čeká, a pak budeme šťastni až do smrti. A když se momentálně necítím dost šťastně, tak to nebyl ten správný princ na bílém koni, je potřeba opustit svazky a jít hledat dál toho „pravějšího“. Další důvod pro to, že je manželství tak těžké, je ten, že každý z nás je duchovně rozvrácený hříchem. Proč by se ze sebestředných a nezralých neurotiků měli stát andělé jen proto, že se zamilovali, že?

Sňatek je něco tak nesmírně významného, že po něm už jednoduše nejsme stejnými lidmi jako předtím. Primární otázkou pak zůstává, jak si oblíbit a zamilovat toho cizince, se kterým jsme se ocitli v manželství. …Skrze hledání dokonale vhodného protějšku cesta prostě nevede. Manželství nás přivádí do mnohem těsnější blízkosti druhého člověka, než kterýkoliv jiný vztah. Proto se vy i váš partner začnete ve chvíli, kdy uzavřete manželství, velmi významně měnit, a nemůžete předem vědět, v čem budou tyto změny spočívat.

Někteří lidé jsou opravdu, ale opravdu nevhodnými kandidáty na manželství. Ale i všichni ostatní jsou stále ještě ti nesprávní. Každý, kdo se propracoval k dobrému dlouholetému manželství, ví, o čem se tu mluví. Během let se musíte učit milovat toho cizince, který se octl vedle vás. Budete muset měnit to, co jste měnit nechtěli, a stejně tak váš protějšek. Ta cesta vás nakonec dovede k silnému manželství, ve kterém najdete něhu a radost.


Dříve lidé od manželství očekávali lásku, podporu a bezpečí. A v duchovních a morálních potřebách jsme se obraceli k Bohu. Dnes Boha „nepotřebujeme“ a od sexu a milostného vztahu dnes čekáme to, co jsme kdysi čerpali z víry v Boha. Jedním slovem, náš objekt lásky se stal Bohem. A co to vlastně chceme, když jsme povýšili milostného partnera na pozor Boha? Spásu, nic menšího. … Ale takové očekávání nedokáže žádný člověk naplnit.

V knize se mluví také o štěstí darovaném a získaném, o poddanosti jeden druhému, o odpouštění, o sebestřednosti a léku na ni a mnoha dalších věcech. Proč jsem tohle všechno nevěděla před vstupem do manželství? Ale vzhledem k tomu, že „u Boha je tisíc let jako jeden den“ a Věčnost začíná dnes (jak zní název jedné starší knihy Friedricha Heera), není nikdy pozdě začít pracovat na dobrém nebo ještě lepším vztahu. Celkově je to moc užitečná četba pro začátečníky i pro dlouholeté manžele.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář