katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Parabible

Autor knihy: Alexandr Flek
Nakladatelství: nakladatelství Biblion

Jak by mohl vypadat Ježíšův příběh, kdyby se odehrál dnes?Nadšený úvod ke knize napsal známý literární teoretik a historik Martin C. Putna. Z dalších ohlasů na zadní straně vybírám:
Nově jsem pochopil význam slov, která jsem slyšel už stokrát. Geniální, místy přímo Boží.

Bonaventura Ondřej Čapek, františkán.


Evangelický teolog a biblista vybral některá místa z Bible a ta převyprávěl současným jazykem a umístil do našeho dnešního světa. Takto převyprávěné příběhy se daleko více dotýkají a mnohem hlouběji zasahují. Možná také proto, že mnohokrát opakované texty Bible nám už poněkud zevšedněly. Pro ty, kteří by se báli nějakého „zneuctění“ či banalizace, autor vždy připojuje na protější straně originální text v češtině a starořečtině. Rozhodně nejde o samoúčelnou kratochvíli, naopak v moderním hávu obsah kdysi napsaného znovu vystupuje a potvrzuje svou platnost i pro dnešek. Čtení, které je zákuskem a závazkem zároveň.


Jasně, tati (Matouš 21:28-32)


„Jeden otec měl dva syny,“ pokračoval Ježíš. „Zatelefonoval prvnímu a řekl: „Synku, přijeď dnes prosím za mnou, mám hosty a potřebuji tvou pomoc.“ Ten řekl: „Mám moc práce“, ale pak toho litoval a rozjel se za ním. Otec mezitím volal i druhému synovi se stejnou prosbou. Ten řekl: „Jasně tati, přijedu“, ale nepřijel. Který z těch dvou naplnil otcovu vůli?


“Ten první,” odpověděli mu experti na křesťanské hodnoty.


“Přesně tak,” přikývl Ježíš. “Proto vám říkám, že ateisté a feministky budou v nebi spíš než vy! Když vás František vyzýval k milosrdenství s běženci, řekli jste pár frází, ale poslechnout jste ho nechtěli. Mnozí bezvěrci a jinověrci ale šli pomáhat bližním v nouzi – a nevědomky naplnili Boží vůli. A co vy? Ani když jste viděli milosrdenství v akci jako nikdy dřív, nepohnulo vás to k lítosti. A ještě si myslíte, že jste ti jediní správní!”Farář a tunelář (Lukáš 18:9-14)


Těm, kdo se považovali za slušné lidi a mysleli si, že jsou lepší než ostatní, vyprávěl další historku:

“Dva muži se šli modlit do kostela; jeden byl farář a druhý tunelář. Farář si klekl vpředu u oltáře a hned se začal modlit: ‘Bože, díky že nejsem jako ti hříšníci tam venku
- ateisté, homosexuálové nebo třeba támhle ten tunelář. ‘ Modlím se k tobě, když vstávám i uléhám, pomáhám potřebným, navštěvuji nemocné …‘
Tunelář zatím stál vzadu u vchodu. Neodvažoval se ani vejít dovnitř, jen sklonil hlavu a šeptal: ‘Bože, můžeš odpustit grázlovi, jako jsem já? ‘ Říkám Vám, že Bohu neudělal radost ten farář, ale ten tunelář. Kdo je dneska nahoře, bude jednou dole, a kdo je dole, bude nahoře.”

Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář