katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Velká dětská Bible

Autor knihy: Lene Mayer-Skumanzová
Nakladatelství: Karmelitánské nakladatelství

Převyprávění biblických příběhů už jsou na našem knižním trhu spousty. Tak proč ještě nějaké další? Otevřeně přiznávám, že převyprávění biblických příběhů příliš neholduji, raději čtu skutečný biblický text a k tomu se snažím vést i svoje děti. Spíš z něj pro ně vybírám příběhy nebo takové pasáže, které už jsou pro ně srozumitelné. Tohle převyprávění některých biblických textů nám ale doporučil jeden renomovaný katolický biblista, tak jsme ho zkusili.

Jednou z prvních věcí, která mě na této knize zaujala, byl výběr převyprávěných textů. Kniha obsahuje dva zhruba stejně obsáhlé oddíly, Starý zákon a Nový zákon. Ve starozákonní části vedle známých biblických příběhů o stvoření, o potopě, o Abrahámovi, Mojžíšovi, Davidovi a podobně najdete i příběh o Balaamově oslici, texty o prorocích Amosovi a Jeremiášovi, nebo příběh Tobita a Tobiáše. Podobně i novozákonní část obsahuje některé texty, které byste ve většině „Biblí pro děti“ hledali marně.

Další výhodou knihy je, že u většiny textů předchází převyprávění krátký úvod, který vysvětluje souvislosti a dobový kontext. Nebývá dlouhý a je dostatečně graficky oddělený, takže se můžete rozhodnout, jestli a jak ho při četbě využijete. Na závěr je u každého textu odkaz na původní biblický text, takže si lze vyhledat i původní text a případně srovnávat. Kromě toho na konci knihy najdeme rejstřík podle biblických citací (podle něj lze třeba snadno vyhledat v knize všechna vyprávění podle Markova evangelia), stručný přehled biblických dějin, doporučenou literaturu o Bibli a informace o autorkách. Na deskách knihy jsou pak vyobrazené jednoduché barevné mapy míst, na kterých se biblické příběhy většinou odehrávají.

Knihu velice dobře doplňují poetické ilustrace Martiny Špinkové, které kromě dokreslení textu mohou inspirovat k zamyšlení děti i dospělé. Jako celek tvoří kniha krásný celek, který méně zkušeným čtenářům Bible (malým i velkým) může pootevřít dveře do tohoto bohatého světa.

Izaiáš

Prorok Izaiáš žil přibližně 700 let předtím, než se narodil Ježíš. Neúnavně prosil lidi, aby důvěřovali Bohu. V knize, která nese jeho jméno, se dostávají ke slovu i další proroci, kterým dnes říkáme „Druhý Izaiáš“ a „Třetí Izaiáš“. Asi 180 let před Kristem nazval učitel moudrosti Ježíš Sirach proroka Izaiáše velkým a spolehlivým prorokem: „S mocnou silou ducha utěšoval truchlící v Jeruzalémě. Pro nadcházející časy prorokoval věci budoucí a skryté dávno předtím, než nastaly.“

Povolání
Ve snu – vidění – zažil mladý Izaiáš v Jeruzalémském chrámě, jak ho Bůh povolal za proroka. Sám o tom napsal:
Viděl jsem PÁNA sedět na vznešeném trůnu a lem jeho pláště naplňoval chrám. Ohniví andělé serafíni se vznášeli kolem něho. Každý měl šest křídel. Jedním párem si zakrývali tvář, druhým si zakrývali nohy a třetím se vznášeli. Volali na sebe:
„Svatý, svatý, svatý PÁN, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plné jeho slávy!“
Prahy dveří se třásly při jejich zpěvu a chrám se naplnil dýmem.
„Běda mi,“ zvolal jsem, „jsem ztracen! Vždyť jsem člověk nečistých rtů a žiji uprostřed lidí nečistých rtů – a na vlastní oči jsem viděl Boží královskou moc!“ Jeden ze serafů vzal kleštěmi z oltáře žhavý uhlík, přiletěl s ním ke mně a dotkl se jím mých úst. „Tvá vina je ti odpuštěna,“ řekl.
Tu jsem uslyšel hlas PÁNA. Říkal: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ „Zde jsem,“ odpověděl jsem, „mě pošli!“
(podle knihy Izaiáš 6,1–8)Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář