katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Láska jako životní styl

Autor knihy: Gary Chapman
Nakladatelství: Nakladatelství Návrat domů

Někdy se podaří, že je kniha sestavena ze samých citátů. Co věta, to moudrost, kterou se snažíme zapamatovat, sdílet se o ni s přáteli. Píšeme si je na okraj stránky v diáři nebo na lísteček do peněženky, dáváme si je do statusu na facebook. Kniha o lásce jako životním stylu nabízí mnoho takové moudrosti, která může obohatit náš život, pokud se rozhodneme změnit svůj životní styl ve prospěch lásky. Kniha známého autora (např. Pět jazyků lásky) je psána srozumitelně, napínavě a s mnoha příklady ze skutečného života. Ukazuje nám, že láska není nepříjemná obtěžující povinnost, ze které mají prospěch všichni kromě nás samotných, ale může se stát úžasným dobrodružstvím a obohacením každého dne. Láska má svoji vlastní teorii relativity. Čím více dáváte, tím více dostanete.

Láska má mnoho stránek. Podobá se drahokamu, který se skládá z mnoha jednotlivých plošek, ale jako celek je krásný. Milující člověk odráží do světa lásku různými způsoby: laskavostí, trpělivostí, odpuštěním, pokorou, zdvořilostí, štědrostí, poctivostí. Každá z těchto vlastností je nesmírně důležitá. Jako celek jsou tyto rysy klíčem nejen k úspěšným vztahům, ale i ke šťastnému životu. Ve skutečnosti jsme spokojeni jen tehdy, když správným způsobem milujeme druhé lidi.

Usilujete-li obohatit životy druhých lidí, najdete ten druh úspěchu, který vám přinese největší uspokojení. Dostává-li se nám lásky, je to nádherný důsledek toho, že my milujeme ty ostatní. Ale čirá radost z lásky plyne především z láskyplného postoje, který zaujímáme bez ohledu na to, co dostáváme na oplátku.

Láska není cit, který nás náhle přepadne. Není to těžko dosažitelný cíl závislý na jednání druhých. Skutečná láska je v našich možnostech. Láska je především rozhodnutí a jednání.

Těm, kdo žijí život lásky, se životní problémy nevyhýbají. Na láskou naplněném životě je krásné, že naše uspokojení nezávisí na okolnostech. Radost nám působí naše rozhodnutí milovat druhé bez ohledu na to, zda oni milují nás a bez ohledu na to, zda se okolnosti vyvíjejí tak, jak jsme si to představovali.

Chcete-li někoho skutečně milovat, začněte maličkostmi. Nedokážeme skutečně milovat, nejsme-li ochotni k oběti. Skutečná láska je vždy volbou.

Laskavost znamená být pozorný vůči druhým a všímat si jejich potřeb. Je to vnímání hodnoty každého člověka. Laskavost může být prostší a účinnější, než si myslíme. Rozhodneme-li se druhým pomáhat, znamená to, že budeme muset obětovat jednu ze dvou věcí, které jsou pro nás nejcennější – peníze nebo čas. Možná budeme muset obětovat obojí. Oč by byl život krásnější, kdyby lidé byli důležitější než hodiny. Laskavost nám nikdy nesmí sloužit jako prostředek nátlaku na druhé.

Trpělivost není nicnedělání. Učíme-li se trpělivosti s druhými, potřebujeme mít trpělivost i sami se sebou. Netrpělivost situaci nezmění. Být trpělivý znamená umožnit druhým nebýt dokonalý. Znamená to milovat i lidi, kteří se rozhodují jinak, než bychom si přáli. Druhé lidi nemůžeme ovládat. Neznamená to však, že na ně nemáme vliv. Trpělivost vytváří atmosféru, kdy můžeme lidi pozitivně ovlivňovat.

Buďte rychlí, ale nespěchejte.

Odpuštění není náhodný čin. Je to trvalý postoj. (M. L. King ml.)
Poctivost, soucit a vědomí sebe sama nás vede ke smíření s tím, kdo nám ublížil.

Chybí-li nám pokora, rozzlobí nás každý, kdo nám překáží v tom, abychom byli na prvním místě. Pokora v manželství může znamenat, že se vzdáme zaměstnání, svých představ o tom, jak strávit víkend, nebo třeba jen touhy zvítězit v hádce. Pokora vyžaduje, abyste svou potřebu prosadit svou pravdu obětovali ve prospěch vztahu.

Je přirozené, že se snažíme skrýt své nedostatky a projevit své silné stránky. Pokora však zjeví druhým, jak na tom opravdu jsme. Přijmeme-li pomoc druhých, může to být nejlepší a současně nejtěžší příspěvek k budování láskyplných vztahů. Projevíme-li slabost, můžeme tím kupodivu někoho obdarovat.

Nemám nic, co bych nebyl dostal. Mé poznání je omezené. Můj život je zcela závislý na něčem, co leží mimo mne.

Jak by vypadaly vaše vztahy, kdybyste
-byli ochotni vzdát se svých práv, když by z toho měli druzí prospěch?
-usilovali více o místo, kde byste mohli sloužit, ne o pozici autority?
-se snažili svým majetkem, svými schopnostmi a svým postavením dopomoci druhým k úspěchu?
- hleděli na všechna svá obdarován, na svůj čas i na své postavení jako na dar?
-odložili veškerý hněv, když se někdo druhý dere dopředu?

Štědrost se projevuje činy, ale na počátku je postoj srdce. Dáváme-li štědře sebe samotné, ukazujeme druhým, jak nám na nich záleží. Štědrost se rozhodně netýká jen našeho majetku. Patří k ní především schopnost vcítit se do situace druhého. Milujete-li lidi, budete ochotni věnovat čas, abyste je poznali.

Dáváme-li svůj čas, vyjadřujeme tím lásku. Mnozí po tomto daru velice touží.

Ať už je vaše zaměstnání jakékoli, může se stát vyjádřením lásky. Čím více dáváte, tím více skutečného bohatství máte.

Náhodný známý vám možná řekne, co byste rádi slyšeli, skutečný přítel vám ale řekne, co opravdu potřebujete slyšet. Pokud někdo dokáže vyjádřit svůj názor jemně a s úctou, dokazuje tím, že má ve vztazích svobodu, kterou dává pouze skutečná láska.

Pravdu můžeme říkat dvěma způsoby: jako kulky, nebo jako semínka.

Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář