katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Deset kroků k radosti

Autor knihy: Max Kašparů
Nakladatelství: nakladatelství Cesta

Knih s návody „jak žít“ je všude plno a stávají se bestsellery. Možná ale přitom zapomínáme, že my katolíci už svůj návod „jak žít“ máme. O sepsání takového stručného návodu z pohledu křesťanství se pokusil známý psychiatr a řeckokatolický kněz Max Kašparů.


Vznikla drobná brožurka, která je navíc velice pěkně graficky i výtvarně zpracovaná. Co se týče samotného „návodu na život“, ten je rozdělen do deseti drobných (ale důležitých) kroků, které jsou bohatě ilustrovány různými příběhy. Autor se inspiroval heslem, napsaným nad vchodem do jedné kampeličky: „Šetřit se dá i z mála, jen začni a vytrvej“. Vyzývá nás, abychom se podobně zachovali i co se týče našich životních hodnot a činů podle nich: k radosti dojdeme i po malých krůčcích – máme jen vykročit a pokračovat.


Kromě kroků, které bychom asi čekali: „Miluj a odpouštěj“ nebo „Hledej smysl života“, nám autor také radí, abychom žili jako svatý Vintíř:

Desátý krok
Žij jako svatý Vintíř


Nástropní freska v jednom pražském klášteře ukrývá moudrou alegorii. U oválného stolu stojí proti sobě uherský král Štěpán oblečený do krásných šatů a řeholní kutnou oděný benediktinský mnich svatý Vintíř. Před Vintířem leží stříbrná mísa s pečeným pávem, který z ní právě odlétá.
Vysvětlení této alegorické malby je následující: svatý Vintíř, také šlechtického rodu, byl široko daleko známý svojí laskavostí a dobrotou. Rozdal svůj majetek, vstoupil do kláštera a posléze žil jako poustevník, který dále pomáhal potřebným. Když se o jeho dobrých skutcích svatosti dozvěděl uherský král, pozval Vintíře na svoje sídlo. Aby vzácného hosta náležitě pohostil, rozhodl se, že mu k obědu nechá upéct páva.

Svatý Vintíř stál nad nabídnutou lahůdkou a v duchu rozmýšlel: „Je pátek a já mám zásadu, že v tento den maso nejím. Ovšem hostitel mi dal toto jídlo z lásky a já nemohu jeho lásku zranit. Mimoto je postní období a já nejím žádné maso, což je moje další zásada, ale nemohu odmítnout dar, který jsem dostal z lásky.“

Proto Vintíř pečeného páva požehnal… a stal se zázrak. Pečený páv odletěl a dilema bylo vyřešeno.


Jaké je z toho ponaučení? Držme se dobrých zásad a mějme lásku k člověku. Potom se kolem nás budou dít zázraky. K naší radosti.Knihu můžu doporučit všem, kdo se chtějí zamyslet nad tím, jak prožívají svůj život. Pro takové úvahy je vždy mimořádně vhodná doba na sklonku roku a začátku roku nového, kdy zvažujeme, jak vlastně vykročit do nového roku, aby se nám i všem kolem nás v něm žilo pokud možno ještě lépe než v roce předchozím. Malý formát knihy umožňuje nosit ji nějakou dobu s sebou, texty číst třeba i opakovaně a hlouběji promýšlet. Kniha je také vhodná jako dárek pro všechny „hledající“. Nezapomínejme však na to, že to nejsou jen ti takzvaně „nevěřící“, ale že „hledajícími“ bychom měli být všichni po celý život.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář