katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Máš nadání na hádání

Autor knihy: Zuzana Pospíšilová
Nakladatelství: Nakladatelství Portál

Všechny děti mají rády hádanky. Zuzana Pospíšilová shromáždila ve své knize Máš nadání na hádání hned několik druhů hádanek. V prvním oddíle doplňují děti rýmy, nápovědou je počet písmen ve slově. Např.:
Na podzim s ním kluci rádi
na větrné louce řádí.
Letí vzhůru do oblak,
z papíru je tenhle _ _ _ _.


Druhý oddíl se zaměřuje na homonyma, tedy na slova, která sice stejně znějí, ale označují každé něco jiného. V básničkách jsou zmíněny různé významy slova, které mají děti uhodnout. Např.:
Kdo s oblibou hraje šach,
ten má o ni při hře strach –
umí totiž dávat mat.
Jiná nosí hezký šat,
vznešeně se vždycky chová,
velmi váží vhodná slova.
Co je to?


V dalším oddíle najdeme slova, která jsou do jiného slova vložena. Např.:
Barevně kvést začíná
krásná jarní květina,
do které je schován muž.
Který? Hádej, mozek tuž!
Co je to?


Další oddíl obsahuje dvojice slov, která se liší pouze jedním písmenem. Např.:
Z nástroje, jímž kosíš trávu,
získáš zvíře, ne však krávu.
Co je to?


Pátý oddíl ukrývá tzv. palindromy – tedy slova, která se dopředu i pozpátku čtou stejně. Např.:
Příslovce, co tkví jen v tom,
že znamená nejenom.


V šestém oddíle můžete spolu s dětmi objevovat přesmyčky, tedy dvojici slov, která vzniknou ze stejných písmen jiným jejich uspořádáním. Např.:
Z pece bochník teplý dost
je v kožichu špatný host –
kouše, štípe nebo skáče,
až se zvíře drbe, pláče.
Co je to?


A v posledním oddíle můžete zkusit hádat už rovnou celá přísloví:
Většinou v něm vodu máme,
když zahradu zaléváme.
Ale když se vyprázdní,
vždycky duní, nahlas zní.


Náročnější hádanky obsahují i nápovědu, u všech je uvedeno řešení. Každá strana hádanek je doplněna celostránkovou ilustrací Drahomíra Trsťana, která většinou obsahuje všechna hádaná slova. Knihu tak mohou využít rodiče, prarodiče, učitelé nebo vedoucí volnočasových aktivit k zábavě s dětmi. Děti si tak rozvíjejí slovní zásobu, logické uvažování i schopnost soustředit se.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář