katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Moje modlitební kniha

Autor knihy: Anselm Grün
Nakladatelství: Karmelitánské nakladatelství

Bez přestání se modlete – takto vyzývá svatý Pavel v listu do Soluně. Také svatý Benedikt nabádal své mnichy k nepřetržité modlitbě. Měl na mysli modlitbu společnou i osobní. Základním postojem modlitby je vědomí Boží přítomnosti a postoj úcty k Bohu.

Existuje mnoho teoretických i praktických knih a pojednání o modlitbě. To samo už naznačuje, že modlitba není pokaždé záležitostí snadnou, pohodlnou a nekomplikovanou. Nestačí jen dodržet doporučený postup jako recept v kuchařce, aby člověk získal ducha modlitby. Fotografie krajiny dá jen přibližný obraz situace, ale nedá stejný zážitek jako pobyt na místě samém, se všemi zvuky, vůněmi, pocity. Podobně také všechny modlitební návody jsou jen ukázkou a pozváním do světa modlitby, do světa klanění, přebývání s Bohem, zakoušení (ale i nezakoušení a času temnoty!) jeho přítomnosti. Jako se nedá naučit se plavat na suchu, nelze se naučit modlitbě jen teoretickým přemýšlením a spekulacemi. Je potřeba začít se modlit. Podobně jako se nelze naučit plavat na suchu, je třeba skočit do vody a plavat.

Tato modlitební knížka, kterou sestavil benediktinský mnich a kazatel Anselm Grün, je nabídkou modliteb pro osobní modlitbu v nejrůznějších situacích běžného života. Knížka obsahuje modlitby slovy žalmů, modlitby významných osobností, modlitby pro čas práce i pro chvíle odpočinku. Jsou tu modlitby pro rodiny s dětmi, pro různé příležitosti, radost i bolest, smutek i strach. Najdeme tu modlitby pro různá místa a pro různý čas během dne i během roku i žehnací modlitby. Na konci knihy je volný prostor pro zapsání vlastních myšlenek a modliteb.

Modlitby jsou psány přirozeným a srozumitelným jazykem a mohou se stát dobrou inspirací pro naše vlastní osobní modlitby. Knížka má praktický malý formát, takže se snadno vejde do oblíbeného denního zavazadla a pevná vazba napovídá, že je určena pro každodenní použití.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář