katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Syn brusiče nožů

Autor knihy: Vilém Hünermann
Nakladatelství: nakladatelství Cesta

Životy světců mají dar inspirovat a proměňovat životy nás ostatních. Středověké legendy mluvily o svých idolech v nejzářivějších barvách, aby zdůraznily jejich velikost a vznešenost. Také dnešní doba a dnešní lidé, zvláště mladí, potřebují svoje ideály a svoje hrdiny. Je to podobné jako s hvězdami. Možná jich nikdy nedosáhneme, ale ukazují nám směr a cíl, kterým je nebe.

V životopise zakladatele řádu eucharistiánů, patera Juliána Eymarda mnoho zářivých barev a jásavých okamžiků na první pohled nenajdeme. Narodit se do rodiny zchudlého zemědělce na francouzském venkově zmítaném napoleonskými válkami není z dnešního pohledu nějak zvláštní terno. Přesto při pozorném čtení postřehneme mnohá obdarování, kterých se malému Juliánovi v průběhu let dostávalo, a z nichž postupně vyklíčila jeho hluboká láska ke Kristu v eucharistii. Tato láska a věrnost jeho povolání postupně znamenala zrod díla, které obohatilo životy jeho bližních a formovala jej ke svatosti.

Knížka je určena především dětem a poutavým jazykem je seznamuje s dětstvím Juliána, se zráním jeho povolání ke kněžství i s překážkami, které musel po mnoho let (!) překonávat. Pomocí příběhů se děti skamarádí s malým Juliánem, sledují jeho první roky ve škole, hry na vojáky i první kazatelské pokusy s dětmi ze sousedství i duchovní vedení jeho rodičů i jeho starší sestry a kmotry v jednom, Marianny.

Rodiče, pokud knihu čtou spolu s dětmi, mohou docenit, jaký vliv mají v určitém věku na svoje děti, a jak velký dar jim mohou poskytnout správnou výchovou a vedením dětské duše k lásce k Bohu i k bližnímu.

Mohlo by se zdát, že obtíže života, stálý nedostatek peněz i nepřízeň okolí zatvrdily Juliána k přísnosti, ale z příběhů o jeho působení v pozici kaplana, později spirituála a posléze představeného kongregace vysvítá, že byl přísný jen sám k sobě, a k bližním se choval vždy s něžnou a citlivou láskou. Juliánův život také ukazuje, že naplnění každého jednotlivého povolání znamená nejen vzdát se všeho špatného, ale i vzdát se toho dobrého, co po mně Bůh nechce.

Když Bůh volá, neexistuje ALE.

Kristus nám nedal do ruky důtky, ale pastýřskou hůl. Máme živit, rozdávat chléb pravdy, křišťálovou číši života. Kazatel je muž, který se modlí hlasitě. Kdo chce kázat, musí se nejprve modlit. Když si připravujete kázání, přátelé, zasuňte nejprve těsto do eucharistické pece, a nechejte ho upéci, jinak se stane nepoživatelným. Kdo může roznítit požár, aniž by sám hořel? Zůstaňte v lásce eucharistického Spasitele.

Vezmi si mne, Pane. Vezmi si mne se vším, co jsem, a co mám, do plamene své lásky. Nechci být ničím více než celopalem na tvém oltáři. Nemohu Ti nic darovat, než svou chudobu. Měl bych volat: Pane, odejdi ode mne, neboť jsem hříšný člověk. Já Tě však prosím: Zůstaň u mne, neboť se připozdívá a den se naklonil, Chci jen Tvou lásku a ta mi stačí.

Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář