katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

To je můj syn

Autor knihy: Rick Johnson
Nakladatelství: Nakladatelství Návrat domů

Co mohou matky udělat pro své syny?

Čím jsou chlapci tak zvláštní? Svou láskou k broukům, špíně, psům, baseballu, výbuchům, hlasitým projevům, bagrům a buldozerům? Nebo tím, že si nemyjí ruce, nevyhledávají polibky, nechutná jim zelenina a nechtějí si dát utřít nos a vyčistit uši?

Pro maminky mohou chlapci představovat matoucí směs protikladů, a pro maminky, které nevyrůstaly s bratry nebo třeba ani s otcem, mohou být projevy chlapců matoucí nebo dokonce děsivé. Maminky se samy sebe ptají, jak ze svého syna vychovat správného muže. Dobrý začátek je v tom, že se snaží svému synu porozumět, odhalit něco z Božího plánu při stvoření, pochopit jak muži fungují a co by mohlo pomoci při komunikaci s nimi.


Proč jsou chlapci o tolik jiní? Rozdíly jsou dány na rovině těla i na rovině duše.

Chlapci jsou soutěživější než ženy, soutěživost představuje významnou část jejich života a zabarvuje jejich pohled na vztahy i okolnosti. Typickým projevem je fakt, že muži nesnášejí, když je někdo předjede na dálnici nebože se neradi ptají na cestu. Chlapci si rádi hrají agresivněji, lezou po všem co je v dohledu, neustále do něčeho bouchají, běhají a skáčou. Víc riskují a vyhledávají dobrodružství. Muži častěji fungují izolovaně. Osamělá práce s cílem osvojit si určitý návyk je běžným rysem života muže.

Matky a synové spolu mají mimořádný vztah. Ale v zájmu zdravého vývoje mužství je třeba, aby se v určitém období – kolem pátého roku věku a v pubertě – od své matky oddělovali. Moudrá matka to chápe. Aby se chlapec mohl stát mužem, musí se oddělit od světa žen.

Klukům se často říká, aby to a ono nedělali: Nelez po tom, nic nerozbij, nebuď tak hrr, neblázni, nedělej takový rámus. Ale Boží záměr, ten, který sledoval, když do chlapců vkládal obraz sebe samého, říká: ano, dělejte to, buďte rozhodní, buďte divocí, buďte vášniví.Rick Johnson radí, jak s chlapci komunikovat, aby nám skutečně rozuměli, jaký vztah mají chlapci k sexu a jak je dobře vést v této oblasti, jakým způsobem je možné vést chlapce ke kázni a odpovědnosti. Na konkrétních příkladech ukazuje, jak se muž cítí, když svojí ženě nerozumí, když se v emocionální situaci nedokáže orientovat, když je žena rozzlobená, když něco po muži vyžaduje. Poskytuje tak ženám cenný pohled „na druhou stranu barikády“, který ženy mohou úspěšně využít, aby lépe rozuměly velkým i malým mužům ve svém životě.

Bible říká: Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. (Přís. 22,6)


Chlapci se potřebují učit správnému vztahu k autoritám, musejí se naučit zvládat svůj hněv, důležité je chlapce naučit pracovat. Chlapci by si měli na cestě k dospělosti osvojit věrnost, vytrvalost, dobré způsoby, kázeň a sebeovládání, a také soucit, poctivost a pokoru.

Existuje stará otázka: Jak sníst slona? Odpověď zní: kousek po kousku. Jinými slovy, máte-li splnit nějaký zdánlivě nezdolatelný úkol, nejlepší je začít malými krůčky. Nakonec tyto malé krůčky či sousta zdolají celého slona. Důležité je prostě začít.

Rozpoznejte svou roli
Modlete se
Plánujte
Nepřestávejte se učit
Využívejte vzory mužské role
Rozvíjejte vizi pro svého syna
Upravujte plány podle konkrétní situace
Užívejte si zábavy


Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář