katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Adamovo mlčení

Autor knihy: Larry Crabb
Nakladatelství: Nakladatelství Návrat domů

Tato kniha může mužům pomoci k tomu, aby si některé pocity a postoje pojmenovali.
Ženám může pomoci muže lépe chápat. Většina vět, zde použitých, jsou citáty z knihy. Snažila jsem se vybrat ty nejdůležitější. Dostat se k jádru knihy.

Adamovo mlčení je počátkem selhání každého muže. Od Adama má každý muž sklon mlčet tehdy, kdy by měl mluvit. Duchovní mužství zahrnuje odvahu jít navzdory okolnímu světu dál a budovat vztahy. Boží mužové v minulosti hledali na kolenou a v modlitbách, jak sloužit. Hledání Krista je dlouhodobý zápas, jenž zničí pýchu a vede skrze zoufalství k nesmírné radosti z plodnosti Ducha a potom znovu skrze temné zoufalství k ještě větší radosti.
Nemužní muži se cítí nejvíce ohroženi v oblasti, kterou nemohou řádně ovládat – v mezilidských vztazích. Zbožní muži jsou „zlomení muži“, jsou těmi, kteří sundají masky a nebojí se být slabými. Nemají co dokazovat ani co ztratit. Dovedou úžasným způsobem milovat.

Muži jsou povoláni, aby dalším generací předávali něco velmi důležitého – nejen historické informace, ale především svědectví o Božím působení v životě lidí. Podstatou modlářství je hledání něčeho jiného mimo Boha, co uspokojuje naše touhy. Každý muž zápasí s napětím mezi tím, k čemu byl určen a čemu nemůže uniknout, a každodenním porušováním tohoto původního plánu. Gn 3,1-7 – Adam se projevil jako mlčenlivý, pasivní muž. Podobně jako muži v dějinách byl fyzicky přítomen, svými city však nikoli. Adamovo mlčení symbolicky vyjadřovalo jeho odmítnutí angažovat se ve vztahu s Evou. Mlčení není zlato – mlčení přináší smrt. Adamovo mlčení zásadním způsobem narušilo vztah. Bůh stvořil muže ke svému obrazu, aby tvořili, měli vliv a zanechávali odkaz. Řeč je branou k budování vztahu, mlčení tuto bránu uzavírá.

Neviditelným kořenem našich problémů je, že neusilujeme o hloubku a kvalitu našich vztahů. Muži se většinou řadí do dvou skupin: 70-80% je ovládáno vášní nazývanou „pocit nouze“ Jejich cílem je – získat něco od toho druhého. Vždy je zde požadavek, aby si mě někdo všiml (bývají to muži, které matka zbožňovala nebo otec byl příliš benevolentní apod.). Nejlépe se cítí, když se o ně někdo stará. Když jsou opomíjeni, vzbuzuje to v nich hněv a můžou se i mstít. 20-30% mužů jsou tvrdí. „Se vším se vypořádám sám i bez vaší pomoci.“ Tito muži toužili po vztahu, ale už to vzdali. Stali se závislými na svých schopnostech do té míry, že to jeho touhu po vztazích naprosto udusilo. Vzdálenost zaručuje bezpečí.

Když jsme ovládáni pocitem potřebnosti a věříme, že naše největší radost spočívá v tom, že nám ostatní přispěchají na pomoc, ničíme život a pošlapáváme krásu. Výzvou pro muže je nebát se pohlédnout do temnoty života. Pro muže je důležitý otec, který jde před ním a říká mu: „Máš na to“ a přítel, bratr, který jde s ním a sdílí jeho život. Živý vztah s Kristem mění způsob našeho chování a jednání.Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář