katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Začala nová křesťanská revoluce?

Velké věci rády začínají nenápadně. Ježíš Kristus přirovnával nebeské království k semínku černé hořčice, které je malinké, ale vyroste z něj poměrně velká rostlina. A zkušenost křesťanských dějin tuto vizi opakovaně potvrzovala – třeba když z nepatrné židovské sekty vzniklo jedno z největších světových náboženství, nebo když zpočátku zcela nenápadné mnišské hnutí sv. Benedikta zachránilo pro budoucnost to nejcennější z dědictví Římské říše.

Při pohledu na sdružení Opus Dei, dítě nového římskokatolického světce, Josefamarii Escrivy, můžeme snadno nabýt pocitu, že jde o podobný případ. Sv. Josefmaria založil Opus Dei v Madridu, na svátek svatých andělů strážných 2. října 1928, na základě podnětu, který nikdy blíže nepopsal a který Jan Pavel II. nazval „nadpřirozenou intuicí“. Původně šlo o organizaci svobodných mužů, většinou studentů, kteří pomáhali v nemocnicích. Později se – opět na popud shůry – přidala ženská větev a nakonec lidé žijící v manželství, kteří dnes tvoří většinu z 84 tisíc členů. Organizace, která se zprvu na první pohled ničím nelišila od stovek charitativně zaměřených řeholních institucí, rychle získala v církvi pověst extrémní novoty. Proč? 

Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme se podívat na historii katolické spirituality. Přestože katolíci rádi a oprávněně hovoří o velkém množství rozdílných a vzájemně se doplňujících spiritualit, duchovních proudů s různými důrazy, lze přece jenom hovořit také o spiritualitě v jednotném čísle. Při pozorném zkoumání totiž objevíme společnou základní myšlenku formující životní styl všech řeholí, diecézních kněží i sekulárních institutů určených laikům. Myšlenku, která sahá až do třetího století ke géniu sv. Antonína a jeho druhů, poustevníků Egyptské pouště. Je jí očekávání Kristova příchodu na konci času v oproštěnosti od věcí tohoto světa, v žití tzv. „stavu dokonalosti“. Mniši vydávali svědectví o bezvýznamnosti časných starostí a o exkluzívní lásce k Bohu. Nesčetná hnutí posvěceného života nabízela laikům jistý podíl na dokonalosti skrze zjednodušená vydání klášterního života. Vznikala spiritualita „pro laiky“, nikdy však spiritualita skutečně „laická“. Dokonce i reformace ještě více zdůraznila pojetí práce jako pokání.

Najednou zde máme církev, která jako by patřila kněžím. Kněží dělají apoštolát a laici jim – občas – smějí pomáhat. Pro své posvěcení mohou udělat řadu věcí – nu třeba nástěnku v kostele. Laici se cítí méněcenně a chtějí podíl – už ne na svatosti, ale na moci. Protože ta je viditelnější.

Když Bůh svěřil rajskou zahradu do správy Adama a Evy a odpočinul si, dal lidem vznešené poslání – spolupracovat na jeho díle, dokončit Boží stvoření. Po jejich pádu se práce stala namáhavou, ale nepřestala být dobrou. Tuto starou pravdu nově hlásal právě Escrivá. Opus Dei – Dílo Boží – znamená v první řadě stvoření a velkolepou účast, kterou na něm lidé mohou a mají mít. Křesťané se posvěcují a posvěcují svět zevnitř zodpovědným vykonáváním své práce, svých rodinných a společenských povinností, studiem. Místo aby dělali nedokonale velké věci, snaží se dělat dokonale věci malé. Vždy s maximální kompetencí a bez velkých řečí. Lékařka nebo prodavač především léčí a prodávají, v tom je jejich velikost a v tom naleznou svoji svatost. Dělají to lépe než by to dělal biskup a dosáhnou stejně kvalitní a stejně prvotřídní svatosti jako trapista. Ve všem, co není součástí pokladu víry, mají naprostou a žárlivě střeženou svobodu. Nemusí se přibližovat světu, protože z něj nikdy neodešli. A abych nezapomněl – kněží v Opus Dei slouží laikům, nikoliv naopak.

Tato jednoduchá myšlenka – že Bůh chce vesmír dokončit s námi – má překvapivě velký potenciál. Najednou zde máte lidi, kteří si váží práce více než marxisté, vzdělání a vědy více než encyklopedisté, přírody více než zelení a svobody člověka více než humanisté. A přitom jsou křesťany. Budoucnost světa nevypadá vůbec špatně.

Autor není členem Opus Dei.

David Petrla 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest