katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Krátká zpráva o Fóru mládeže brněnské diecéze
Brno 23.–25. ledna 2004

„V Kristu je celá stavba pevně spojena a roste v chrám.“
(Ef 2,20–21)


     Ve dnech 23.–25. ledna 2004 se v Brně sešly desítky mladých lidí z farností brněnské diecéze, aby zde na tzv. fóru mládeže diskutovaly o farnosti – jak ji chápat, jaké je její postavení a život v ní. Toto fórum bylo pořádáno Diecézním centrem pro mládež (DCM) brněnské diecéze.
     V pátek večer zahájili mladí lidé své setkání mší, kterou celebroval brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle spolu s dalšími kněžími, kteří se mládeži věnují. Ve své homilii zmínil mimo jiné nutnost odpouštět a zamyslel se nad církví coby dílem a působištěm Kristovým. (celý text promluvy naleznete zde)
     Po večeři se mladí rozdělili do deseti diskusních skupin, v nichž pak trávili většinu času po zbytek víkendu. V těchto skupinách hovořili o nejrůznějších otázkách na téma farnost – např. Jak chápu farnost, Co pro mě farnost znamená, Jak se sám zapojuji do života ve farnosti, Jak se uskutečňuje církev ve farnosti, Jak žije a co podniká má farnost či Jak řešit situaci ve farnostech, kde nesídlí kněz či kde se účastní života jen málo lidí.
     Těmto diskusním skupinám byla věnována takřka celá sobota; krom toho mladí lidé v dopoledních hodinách vyslechli katechezi Mons. Vojtěcha Cikrleho (slova z katecheze naleznete zde) a sešli se ke společnému slavení mše, kterou celebroval R. D. Pavel Habrovec s dalšími kněžími; ve své promluvě se zaměřil na podobnost farnosti a rodiny a mnohé souvislosti, které z této podobnosti vyplývají. (slova z promluvy naleznete zde)
     V sobotu v podvečer se pak mladí shromáždili ke společné diskusi, jíž se zúčastnili také biskup Mons. Vojtěch Cikrle, vedoucí DCM R. D. Václav Knotek, R. D. Josef Havelka a R. D. Pavel Holešínský. Z této diskuse vyplynuly celkové závěry, které mohou sloužit jako podněty pro další práci ve farnostech a dialog mladých lidí s knězem i farníky.
     Jak z těchto závěrů vyplynulo, mají mladí lidé ke svým farnostem většinou blízký vztah, farnosti jim leží na srdci a oni dokážou dobře rozeznat možnosti, příležitosti i problémy života ve farnosti. Vnímají, že do farnosti svým způsobem náležejí i ti, kteří se jejího života nezúčastňují, dokonce i nevěřící. V jejich farnostech ve většině případů působí nejrůznější společenství. Mladí lidé z farností, kde nesídlí natrvalo kněz, jsou ochotni přiložit ruku k dílu na životě farnosti, ovšem vyžadují spolupráci dalších generací – u nich někdy narážejí na nepochopení.
     Sobotní večer pak poskytl mladým lidem několik nabídek zábavného programu. V neděli ráno odpovídal biskup Mons. Vojtěch Cikrle na nejrůznější dotazy z řad mládeže (některé z nich narážely i na ožehavější témata a konkrétní zkušenosti). Setkání pak završila slavnostní mše, kterou celebroval Mons. Vojtěch Cikrle. Ve své homilii vyšel z druhé perikopy (1 Kor 12,12–30) a hovořil o církvi jako Kristově těle. Zdůraznil, že církev (a tedy i farnost) je třeba chápat mnohem spíše jako organismus než jako organizaci. Na závěr obdrželi jednotliví účastníci fóra brožurku se závěry z diskusí a malou upomínku. Po obědě se pak rozjeli do svých farností.

Týž text byl poskytnut časopisu Paprsek.
Zdeněk Drštka 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest