katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

ÚVOD

Již název této knihy ukazuje, že jde o dílo určené především rodičům a vychovatelům. Velmi konkrétním způsobem objasňuje pedagogické a psychologické principy, aby děti i rodiče mohli prožít a společně vytvářet skutečný domov. Je psáno biodromálním způsobem (bios-život, dromos-běh), hovoří totiž o jednotlivých vývojových fázích života dítěte. V mnoha kapitolách ukazuje, co dítě potřebuje a jak mají být praktické problémy řešeny. Rodičovství je nejen poslání, ale i umění, ke kterému musí být talent a dobré znalosti. Už Komenský mluvil o „pěstování“ zdravých a harmonických lidí. Říkal: „Nebo strom neštěpenej štěpného ovoce nésti nemůže“. Zdůrazňoval láskyplné vedení spojené s kázní a pochopením. Komenský upozorňuje na důležitost mateřské péče, která je pro děti do šesti let nezbytná k jejich optimálnímu vývoji, jak také tuto skutečnost potvrzují nejnovější studie a objevy poslední doby. Komenský radí: „Před šestým rokem děti z mateřského klína vypouštěti a preceptorům k cvičení oddávati neradím...Příliš dětinský věk více pěstování a šetření potřebuje, nežli aby pre-ceptor, celý zástup jich na péči a práci maje, stačiti k nim mohl“. Hovoří také o prioritách výchovy: „duše tedy a mysl poněvadž přední jest člověka část, přední o ni péče býti má, aby zdárně a ušlechtile vedena byla“.

V tomto smyslu je psána i tato praktická pomůcka pro rodiče s přáním autora, aby rodičům alespoň v některých situacích pomohla a byla přínosem, aby děti mohly prožívat opravdový a šťastný domov. Jistě je mnoho výchovných situací a problémů, o kterých tato kniha z technických důvodů nehovoří, ale autor je přesvědčen, že praktická láska otce i matky, vcítění se do prožívání dětí a také zdravý selský rozum jim napoví, co a jak mají řešit.

Doc. Dr. Rudolf Smahel


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest