katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Honosí se mnoha tituly jako panovníci rozlehlých říší, jenže každý z nich vypovídá nejen o cti, ale také o jeho zodpovědnosti.


PAPEŽ
je oslovením plným důvěry: duchovním Otcem všech věřících, které vede a zachovává v pravé víře.

ŘÍMSKÝ BISKUP
jako správce - nikoli Věčného města, ale především místa Petrova mučednictví - je obdařen čestným prvenstvím.

ZÁSTUPCE JEŽÍŠE KRISTA
v péči o Církev podle předávaného odkazu tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi. má nejvyšší právní autoritu.

NÁSTUPCE KNÍŽETE APOŠTOLŮ
navazuje na poslání Petrovy služby a není tak odkázán na své předchůdce, ale přímo na prvního muže Církve - na něm vše stojí jako na skále.

HLAVA VŠEOBECNÉ CÍRKVE
v řeckém kefalé se přesněji odráží význam slova „zdroj“ katolicity, tedy univerzálního poslání, které zaštiťuje.

PATRIARCHA ZÁPADU
představuje latinský bohoslužebný obřad v postavení nejvyššího velekněze.

ITALSKÝ PRIMAS, ARCIBISKUP A METROPOLITA ŘÍMSKÉ CÍRKEVNÍ PROVINCIE
dozírá na společenství biskupů, se kterými vede Církev.

SUVERÉN STÁTU VATIKÁNSKÉHO MĚSTA
pro zachování přímého přístupu k čelním politiků reprezentuje (nejmenší a církevní) stát.

SLUŽEBNÍK SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH
je plným vyjádřením jeho nasazení pro křesťany podle Kristova vzoru. 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest