katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Josef Ratzinger se narodil 16. dubna 1927 poblíž německého Pasova (Marktl am Inn). V neděli tedy oslavil svoje 78. narozeniny.

29. června 1951 přijal kněžské svěcení. Získal doktorát teologie a přednášel dogmatiku a fundamentální teologii na řadě univerzit. Je autorem známe knihy „Úvod do křesťanství“. Arcibiskupem se stal 24. března 1977.

Jako 35-ti letý se účastnil II. Vatikánského koncilu, 24. března 1977 se stal arcibiskupem a 27. června 1977 ho papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. Zúčastnil se tedy již předešlého konkláve v srpnu 1978. Jan Pavel II. ho 25. listopadu 1981 jmenoval prefektem kongregace pro nauku víry, předsedou biblické komise a mezinárodní teologické komise. Byl rovněž předsedou komise pro přípravu katechismu a rovněž členem řady kongregací a papežských komisí (což svědčí o mimořádné odbornosti tohoto proslaveného teologa).

Poslední roky stál v čele kardinálské sboru jako děkan. Vedl proto bohoslužbu za zesnulého papeže a obřady vstupu do konkláve: pohnutý se loučil se svým papežem a před novou volbou byl znatelně ustaraný - jeho pověstně veselé modré oči ztratily svůj lesk – patrně uvažoval o možnosti náročného poslání.

19. dubna 2005 se stal papežem a přijal jméno Benedikt XVI. Rozhodl se navázat na Benedikta XV., papeže stojícího proti I. světové válce; papeže usilujícího o sblížení Vatikánského státu a Italského království; papeže zavádějícího nový právní kodex.
Prosme našeho Pána o milost, aby vedl věrně jeho církev po Božích cestách. 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář