katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Milí přátelé,

Zdravím Vás v roce 2009, vážím si Vaší štědrosti a děkuji za Vaše dary, které jste zaslali na Papežská misijní díla u příležitosti 10. výročí od založení webu Katolik.cz. Celkem nám na účet přišlo 36 darů v celkové částce 95.000 Kč. Upřímně děkujeme. Rád bych Vás informoval o využití darů v loňském roce: 

Prostřednictvím Papežského misijního díla sv. Petra apoštola jsme přispěli částkou 128.850,72 USD takto: Uganda - 561 bohoslovců v malých seminářích ve 4 diecézích. Malawi - 203 bohoslovců ve dvou diecézích (malý a velký seminář). Bangladéš - 105 bohoslovců ve dvou diecézích (velký a malý seminář). Papua-Nová Guinea - 1 propedeutický a 7 velkých seminářů v 8 diecézích. Účel: zajištění nutného chodu seminářů, pořízení nádrží na vodu, vybudování výukových aul, refektáře, opravy kaplí, toalet, nákup počítačů, vyhloubení 3 studní, cestovné apod. 

Skrze Papežské misijní dílo šíření víry jsme zaslali 943.425,81 USD na pomoc do 6 diecézí v Ugandě, do jedné diecéze v Bangladéši a 3 diecézí v Papui-Nové Guineji. Podpořili jsme katechety a formaci personálu, nutné opravy, obnovy učeben určených ke katechezím, stavby a opravy kostelů, kaplí, far a duchovních center, nákup motocyklů pro kněze, dům pro nemocné a staré kněze, mediální projekty, formační programy pro řeholníky a stavby klášterů, nákup nádrží na pitnou vodu, počítače, instalaci solárních panelů apod. 

V rámci 61 projektů Papežského misijního díla dětí jsme poslali částku 420.079,96 USD pro 197.306 chudých dětí do Ugandy, Malawi, Zambie, Angoly, Jamajky, Bangladéše, Indie a Papuy-Nové Guineje. 

Vaše láska proměňuje životy chudých, Vaše solidarita přináší naději. Vaše dary jsou konkrétním skutkem lásky. 

Ať Vás Bůh odmění svým požehnáním. 

P. Jiří Šlégr
národní ředitel PMD

Petr Handlar 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest