katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Katedra křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se obrací na čtenáře portálu www.katolik.cz s prosbou o spolupráci při výzkumu, který je zaměřen na využívání internetu při komunikaci a prezentaci křesťanských společenství.

Součástí výzkumu je dotazníkové šetření, v němž zjišťujeme, jakým způsobem spolu členové společenství komunikují a jakým způsobem se prezentují na internetu.

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění nezabere víc jak 3 minuty. Data z něj získaná považujeme za důvěrná. Dotazník se vyplňuje za celé společenství, nikoliv za jednotlivé osoby, a měl by tedy reprezentovat názor většiny společenství.

Pokud se účastníte činnosti více společenství, prosím vyplňte dotazník pro každé společenství zvlášť. Pro účely výzkumu byla vytvořena internetová stránka s dotazníkem.

http://opdv-vyzkum.upol.cz/ksV průběhu jara 2011 by měl být zveřejněn článek v časopise Cesty katecheze s vyhodnocením výzkumu.

Vaše pomoc je pro nás velmi důležitá, velmi si jí vážíme a děkujeme za ni.

S přáním všeho dobrého

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
vedoucí výzkumu


Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
vedoucí Katedry křesťanské výchovy

Petr Handlar 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest