katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Homilie Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, brněnského biskupa

    Den svatých Petra a Pavla je pro mě vždycky slavností. Nejen tím, že jsou hlavními patrony brněnské diecéze a v katedrále jim zasvěcené je slavnostní bohoslužba, ale především tím, že je to slavnost odkrývající tajemství Božího působení.
     Myslím, že žádný z nás - pokud by to spočívalo na našem rozhodnutí, by nesvěřil úřad prvního papeže člověku, který nebyl moc vzdělaný, ani zvlášť bystrý, a navíc byl ještě ukvapený. A co víc - jeho řeči se neshodovaly s tím, co nakonec v tlaku okolností udělal a čím se dostal po Jidášovi nejníž ze všech apoštolů. Jak bychom se na něj v tu chvíli dívali ?
    Vždycky se zachvěji, když o této situaci čtu v evangeliu svatého Lukáše: Pán se právě v této chvíli obrátil a pohlédl na Petra tak, že se pod jeho pohledem lítostí rozplakal.
    Věřím, že se takto Pán dívá i na každého z nás.
    Vůči Šavlovi je Boží jednání podobné. Šavel, horlivec, pustoší křesťanské obce, vniká do domů, zavírá do žaláře muže i ženy, soptí vztekem a hoří touhou zabíjet učedníky Páně, najednou u Damašku slyší: Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?

A když za chvíli se do jeho srdce vepíšou ještě slova. " Já jsem Ježíš...", stane se z něj jeden z nejvěrnějších Kristových vyznavačů.

Převratné události ze začátků křesťanství, nás i dnes ujišťují o Boží moci a lásce, kterou o slavnosti apoštolů Petra a Pavla můžeme vždycky znovu objevit. Boží láska z těchto dvou mužů udělala dar pro druhé. I my se v této chvíli můžeme z jeho lásky, která je věčná a nikdy nepřestává, radovat.

Modlím se za to, abychom ji také dokázali objevovat vzhledem k druhým i vzhledem k sobě a vděčně za ni Bohu děkovali.

 

Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest