katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Základy křesťanské víry

Kapitola 15.Znamení    "Když (Ježíš) sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. Tu přišel jeden malomocný, klekl před ním a řekl: "Pane, chceš-li, můžeš mě očistit." Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čistý." A hned byl od svého malomocenství očištěn." (Mt 8,1-3)
"Když Ježíš odtamtud odcházel, šli za ním dva slepci a hlasitě volali: "Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Jak vešel do domu, přišli ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že mám takovou moc?" Odpověděli mu: "Ano, Pane." Dotkl se tedy jejich očí a řekl: "Ať se vám stane, jak věříte." I otevřely se jim oči." (Mt 9,27-30)
   Evangelia popisují celou řadu takových uzdravení. I Ježíš se na ně výslovně odvolává: "Právě ty skutky, které konám, svědčí pro mne, že mě Otec poslal." (Jan 5,36)


1. Co víš o Ježíšových zázracích ?
2. Proč konal Ježíš zázraky ?  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest