katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Základy křesťanské víry

Kapitola 4.Jaký je Bůh?V náboženských příručkách se uvádí výčet Božích vlastností, například: Bůh je věčný, všudypřítomný, vševědoucí, všemohoucí, nejvýš svatý, nejvýš spravedlivý.
Žádná z těchto vlastností však nemůže plně postihnout Boží skutečnost. Je to jen lidský pokus Boha si poněkud přiblížit. Bůh totiž daleko přesahuje lidskou chápavost.
Snad nejlépe by bylo možné vyjádřit Boha těmito termíny: Bůh je čisté bytí, Bůh je láska.
Takto oslavuje Boha starozákonní žalm:


Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země!
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, rozhlašujte den po dni jeho spásu!
Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech.
Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály...(Ž96,1-4)


V Písmě se Bůh nazývá Jahve - "jsem, který jsem". V překladech se užívá místo tohoto jména oslovení Pán (z velké úcty Izraelitů k Božímu jménu). V českých překladech bývá archaické české slovo Hospodin (=Pán).


1. Jaké má Bůh vlastnosti ?
2. Jakými termíny je možné Boha nejlépe vyjádřit?
3: Jak se v Písmě nazývá sám Bůh ?  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest