katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 5.3.2003
Otázka:
Dobrý den. Někde jsem slyšela, že je několik andělských kůrů, které mají své jméno. Napište mi, prosím kolik jich je, jak se jmenují a jak máme spolupracovat s andělem strážným. Děkuji a přeji pěkný den.
Odpověď:
Rozdělením andělů se zabývá otázka 361 .

Podle Písma je Hospodin Sabaoth Pánem nebeských zástupů a svatý Pavel (Kolosanům 1;16 a Efezanům 1;21) je vyjmenovává: nebeské trůny, panstva, vlády, mocnosti, síly; k nim se přidávají cherubové (Gen 3 a Žalm 18), serafové (Izajáš 6) a samozřejmě andělé a archandělé.

Z tohoto vychází rozdělení papeže Řehoře na tři kůry; či devět řádů v díle o nebeské hierarchii připisováného Divišovi Aeropagitovi; a postavení: serafové (láska), cherubové (vědění), trůny (poznání) - panstva (řízení), síly (zázraky), mocnosti (zahánění) - vládcové (vedoucí), archandělé (vyslanci), andělé (poslové) podle Sumy teologie.

Jen u archandělů přináší Bible tři jména - Michael (Zjevení 12), Gabriel (Lukáš 1) a Rafael (Tobijáš 12); a ty si připomínáme 29. září. Vedle knihy Zjevení, která hovoří o sedmi andělích v Boží blízkosti (8;2) jsou dalším zdrojem evangelia. Ty nám přibližují osobní úlohu andělů. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. (Lk 22;43) Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. (Mt 18;10) Církevní otcové ještě vztahují na anděly i podobenství o 99 ovcích (Lk 15) nebo symbolicky ukazují, že lidé doplní třetinu těch, kteří ztratili blaženost (Zj 12).

Učení o strážných andělech (památka 2. října) prochází životem církve: můj posel půjde před tebou (Ex 32;34) on svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách (Žalm 91) andělé jsou duchové, poslaní k tomu, aby sloužili těm, kdo mají jako dědictví dostat spásu (Židům 1;14) pro důstojnost duše má člověk od narození anděla strážce (sv. Jeroným) a každý věřící má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu (sv. Bazil), ale nebylo definováno.

Anděly máme ctít jako budoucí druhy - po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé (Mt 22;30), napodobovat jejich poslušnost, čistotu, lásku a respektovat jejich přítomnost. K našemu průvodci máme chovat vděčnost za dobrotu a důvěru za péči. Nejlépe náš vztah vyjadřují modlitby:
Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě povzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně.
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.

a dále mohu doporučit nekatolickou beletrii F. Peretti či katolickou duchovní literaturu od A. Gruna.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest