katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 15.7.2003
Otázka:
Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala, jak mám správně chápat smysl "posvěcení věcí" (posvěcené řetízky, prstýnky, růžence...). Jaký význam pro mě tyto předměty mohou nebo mají mít? Jedná se přeci pouze o předměty a předměty jako takové mě nemohou chránit.
Děkuji za Vaši laskavost.
Odpověď:
Správně bychom měli hovořit spíše o požehnaných než posvěcených předmětech. Toto požehnání spočívá v modlitbě církve (zastoupené osobou žehnajícího), aby právě Bůh žehnal těm, kdo budou zmiňovaných věcí užívat (například k modlitbě, ale i k práci, k obývání...) a prospívalo jim to k prohloubení víry a zbožnosti.
Když Bůh žehná sám nebo skrze jiné, zaslibuje se totiž vždy Boží pomoc, ohlašuje se jeho milost, hlásá se věrnost s ujednanou smlouvou. Když žehnají lidé, chválí toho, kterého prohlašují za dobrého a milosrdného. Bůh totiž uděluje požehnání tím, že sděluje svou dobrotu anebo ji předem ohlašuje. Lidé "žehnají" Bohu tím, že hlásají jeho slávu, vzdávají mu díky, zbožně ho uctívají a projevují mu poslušnost. Písmo dosvědčuje, že všechno, co Bůh stvořil a zchovává milostí své prozřetelnosti ve světě, ohlašuje jeho požehnání a má vést k požehnání jemu. Požehnání se především a hlavně vztahují k Bohu, jehož velikost a dobrotu zdůrazňují: Vždyť Boží dobrodiní jsou sdělována lidem, které Bůh svou prozřetelností řídí a chrání. Požehnání se takévztahuje na stvořené věci, jejichž hojností a rozmanitostí Bůh člověka obdarovává.
Základem je naše rozhodnutí zbožného užívání a poté modlitba, aby nás při tom doprovázela Boží milost. Jde to věci zasvěcené Bohu, tedy takové, které nás mají jemu přiblížit (ať už se jedná o medailky, růžencové prstýnky či kaple apod.)

Další výklad k žehnání naleznete v komentáři ke slavnosti Zjevení Páně.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest