katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 19.2.2004
Otázka:
Rád bych se prosím zeptal na označení "K+M+B+2004" s tím, že na dveřích Brněnské katedrály jsem viděl C+M+B+2004, s tím, že tato písmena označují nějaká slova a nejen jména mágů z východu.Můžete mi prosím vysvětlit, co tato písmena znamenají a jak se případně překládají do češtiny? Děkuji za laskavost a přeji vše dobré.
Odpověď:
Svátek Tří králů
Svátek Tří králů je lidový název, hodně zažitý, přesto trochu nepřesný. Oficiální název křesťanského svátku je Zjevení Páně a vychází z Matoušova evangelia. Tam se ve druhé kapitole mluví o tom, že dalekou cestu z Východu do Betléma v Judsku vážili mudrci. Nikoli tedy králové. Z evangelia také nevyplývá, zda byli tři. Byli to prostě mudrci. Což početně vychází dva a více. Samotná slavnost Zjevení Páně je neoddělitelně spojena a svým poselstvím prakticky totožná se slavností Narození Páně: v obou slavnostech jde o Boha, který se stává tělem (Jan 1,1), přichází jako člověk, a to ne jako majestátní král, ale jako malé dítě, a navíc uprostřed docela obyčejných lidí. Právě v tom je síla a paradoxnost onoho názvu Zjevení Páně: Bůh se rozhodl zjevit právě takto: jako dítě a v obyčejnosti, aby se ho člověk nelekl a aby ho mohl přijmout.

Písmena C + M + B
Význam oněch tří magických písmen – magických nikoli ve smyslu magie, ale ve smyslu tajemství – na dveřích domů je třeba hledat trochu jinde, než jsme většinou zvyklí. Samozřejmě: v předškolních a pak i školních letech jsem slýchával, že to jsou počáteční písmena jmen oněch tří králů, tedy jména Kašpar, Melichar a Balthasar. To mi tehdy úplně postačilo, abych mohl prožívat jako kluk onu nezaměnitelnou atmosféru okolo betlémské události, pronikat do toho tajemství, že Bůh je uprostřed nás lidí. Pak ale člověk zpřesňuje svoje porozumění evangeliím, a když zjistí, že mudrci, a ne králové, že ne určitě tři, ale možná dva až kdovíkolik, pak mu to nevychází moc ani s těmi písmeny. Označení dveří C, M, B jakožto začáteční písmena jmen králů Kašpar, Melichar, Balthasar je sice starobylý, přece však pozdější výmysl. Tři litery jsou původně zkratkou požehnání, které znamená Pán (řecky Kyrios) či Kristus (Christos) obydlí (latinsky Mansionem) ať žehná (Benedicat). Důvodem toho, proč se jako první objevuje C, může být odsunutí h z písmene ch (Christos) nebo latinský přepis c z řeckého k (Kyrios). Mnoho na tom nezáleží. Tato zkratka znamená Pán ať žehná tomuto domu.

Označování domů
Domy označují podle místních tradic buď tři lidé – většinou děti – převlečení za Tři krále, nebo si je označují obyvatelé domu sami, když před tím oslavili v kostele slavnost Zjevení Páně – „Tří králů“. Tam si po bohoslužbě mohli vzít kousek požehnané křídy a doma svoje dveře označit. Důvod, proč ty značky vydrží i několik let? Asi proto, že je obyvatelé domu schválně nemažou, když při úklidu čistí dveře, a zapomněli si napsat po roce nápis nový. Proč ta křída nějak sama neopadá, to už bych se v odpovídání přeceňoval, protože to by asi byla otázka fyziky a přilnavosti materiálů – a tam mám nějaké ty mezery…

Kdo vlastně byli Tři královémudrci
A na závěr: kdo byli králové, resp. mudrci? Moc toho nevíme. Jisté je, že byli z Východu, kde jsou z těch dob doložena různá pozorování hvězd od lidí tehdy velmi vzdělaných a zvídavých. Z pohledu Židů – a právě tak je Matoušovo evangelium napsáno – to byli tzv. pohané, tedy lidé nevyznávající Hospodina, Jahve. Ale přesto to byli ve smyslu události lidé vnitřně poctiví a pravdu – a v ní Boha – hledající. Příběh je tedy poselstvím o lidech, kteří skrze osobní hledání jdou po cestě až k setkání s Bohem – Ježíšem zjevujícím se v Betlémě, ale nejenom v Betlémě. To setkání bylo tehdy a je dnes možná dost jiné, než si původně představovali, představujeme. Je pozitivním prolomením stereotypů chápání Boha. Právě proto mluvíme o Zjevení Páně.

Vysvětlení tohoto a dalších symbolů vztahujících se ke slavnosti Zjevení Páně naleznete také zde.
Na otázku odpověděl: Mgr. Petr Nešpor
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest