katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 23.2.2004
Otázka:
Jsou evangelíci heretiky? Není ekumenické snažení spíše utopickou vizí, když ŘKC nemůže a ostatní křesťanské "církve" nechtějí ustoupit od svých ustavujících principů.
Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Označení hereze je nepoužitelné.

Bludné učení ohrožuje víru, protože si vybírá jen část a rozvádí ji nesprávným směrem. Mezi klasické se počítá dualismus, zpochybňování božství Ježíše Krista apod. Současní nekatoličtí křesťané si nic nevybrali.

Z druhé strany je to neseno ještě s větší tíhou: „Byl jsem vychován jako evangelík, dodržuji Desatero, brojím proti potratům a vy mě snad chcete předat inkvizici???“

Rozdíl v nauce se tím nezastírá, ale spíše podtrhuje, že nemusí být rozhodující příslušnost (neboť jsou v podobném stavu odloučení od svátostí rozvedení katolíci s novým partnerem, na jejichž pastoraci církev nerezignovala). Nejedná o extrémní vyčlenění z nauky (rozdíly jsou především v sakramentální a eklesiologické rovině), proto se spíše reformace části vzdala. Ale zde nesmíme zapomenout, že křesťané jsou sobě vždy nejbližší. „Na tomto základě je možné stavět“ :-) praví reklamní slogan; a Písmo „Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.“ Ten Ježíš, který prosil: „aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal.“ Rozšíření evangelijní „utopie“ je Boží záměr a společné smíření je vedené Duchem svatým. V Duchu a v pravdě je nutno uznat, že katolíci mají zprostředkovat Kristovu blízkost skrze některé svátosti a evangelíci zase některým katolíkům věrnost Božímu slovu.

Tedy nejen z přirozených hledisek (že se „řádné“ církve odvolávají na Ježíšovo učení a přibližují – a jen sekty znemožňují komunikaci nadřazením výroků jiných), ale i z nadpřirozených, mají katolická církev a evangelické církve vstupovat do dialogu, aby se projevila jednota s Kristem a v Kristu.

P.S. Znáte to podobenství o milosrdném otci? Končí přece napomenutím toho „kladného“, že nepřivítal marnotratného syna jako svého bratra...
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest