katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 21.4.2004
Otázka:
Má devítiletá dcera mi položila otázku, odkud pochází slovo katolík nebo katolická církev; byl jsem tím zaskočen, protože jsem si tuto otázku doposud nepoložil.
Můžete mi odpovědět?
Odpověď:
Slovo katolický pochází z řeckého kat'holon, tzn. v celosti; výraz katholikos znamená řecky všeobecný, úplný. Spojení katolická církev (hé katholiké ekklésia) se objevuje již v listu sv. Ignáce Antiochijského do Smyrny (cca 110) a známe jej z tzv. Apoštolského vyznání víry (Věřím v Boha) i z Nicejsko-cařihradského creda (Věřím v jednoho Boha).
V křesťanském starověku se výraz katolická církev používal ve smyslu „církev, která uchovává víru v úplnosti“ oproti tzv. herezím (z řeckého hairesis – výběr, resp. haireisthai – vybírat), které víru předávaly „neúplně“ (tj. které si z celku víry jen něco „vybraly“). Od tzv. velkého východního schizmatu r. 1054 se rozlišuje církev katolická (na západě, sjednocená s papežem) a ortodoxní (na východě, pravoslavná). K dalším rozrůzněním v chápání pojmu katolická církev dochází v důsledku reformace.
O katolické církvi se můžete dočíst na našich stránkách v rubrice Charakteristika katolické církve, v knize Základy křesťanské víry a v řadě otázek z rubriky Katolická církev a církve.
Mohl bych se rozepsat podrobněji, jedná se o složitou otázku a má odpověď je poněkud jednodušší, ale myslím, že Vaší dcerce postačí.
Na otázku odpověděl: Zdeněk Drštka
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest