katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 29.10.2004
Otázka:
Krásný den,
všimla jsem si, že lidé patřící do „františkánské rodiny“ nenosí na krku kříž, ale popsala bych jako „téčko“ – myslím, že se tomu říká „františkánské tau“ – je to z písmeno t z řecké alfabety? Nemá to pak něco společného se slovem Theos (Bůh)?
Díky za vysvětlení.
Odpověď:
Františkánský „kříž“ ve tvaru písmene Tau (skutečně se jedná o řecké písmeno τ) vychází ze starozákonního textu Ez 9,4–6: »A Bůh mu řekl: „Projdi středem města doprostřed Jeruzaléma a označ znamením tau čela mužů, kteří pláčou a trápí se nade všemi ohavnostmi, které se dějí mezi nimi.“ A ostatním řekl, jak jsem slyšel: „Projděte městem, pronásledujte je a hubte; nehleďte se soucitem a nemějte slitování: starce, mladíka i pannu, dítě i ženy zabijte až do úplného vyhlazení; ale nezabíjejte nikoho, na němž spatříte tau, a začněte od mé svatyně. Začali tedy od mužů, kteří byli před domem.« (Přeloženo podle Vulgaty: »Et dixit Dominus ad eum: „Transi per mediam civitatem in medio Ierusalem et signa thau super frontes virorum gementium et dolentium super cunctis abominationibus, quae fiunt in medio eius.“ Et illis dixit, audiente me: „Transite per civitatem sequentes eum et percutite; non parcat oculus vester, neque misereamini: senem, adulescentulum et virginem et parvulum et mulieres interficite usque ad internecionem; omnem autem, super quem videritis thau, ne occidatis, et a sanctuario meo incipite.“ Coeperunt ergo a viris senioribus, qui erant ante faciem domus.«)

V hebrejském textu je slovo taw/tau zapsáno písmeny taw/tau + waw/vauות, což může znamenat jednak značku, označení (jak tento text interpretuje Septuaginta – používá slovo σημιον/sémeion – a ekumenický překlad), jednak samotné písmeno taw/tau (viz Vulgata). Samotné slovo taw/tau se v hebrejském textu Starého zákona vyskytuje pouze v citovaných verších.
Řecké písmeno tau se skutečně vyvinulo ze stejného základu jako hebrejské taw/tau, proto přejali křesťané toto řecké písmeno (které znali) jako znamení, kterým v apokalyptickém vidění označuje anděl zbytek věrných z vyvoleného národa. (Upozorňuji, že se jedná o symbolické proroctví, nikoli záznam historické události, proto se nelekejte přílišného násilí v citovaném biblickém textu.) Spojení této symboliky s Kristovým křížem bylo tím nápadnější, že jedna z variant psaní hebrejského písmene taw/tau byla křížek.
Krom toho je zde patrná souvislost s novozákonními texty Zj 7,2–3 a Zj 9,4.
Svatý František nejspíše převzal toto znamení od společenství sv. Antonína Poustevníka, které se věnovalo péči o nemocné – kříži ve tvaru písmene T se také říká kříž sv. Antonína; kromě biblické symboliky zde pravděpodobně chápal i Kristovu přítomnost v každém nemocném (srv. Mt 25,36.40), snad také posuzoval každého hříšného člověka jako „nemocného“, kterého musí z jeho hříchu Bůh uzdravit.
Souvislost s řeckým slovem Theos/Θεος (Bůh) zde není; v řečtině je zde totiž počáteční písmeno théta, nikoli tau.
Podrobnější vysvětlení této symboliky naleznete na stránkách kapucínského řádu.
Na otázku odpověděl: Zdeněk Drštka
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest